Hopp til innhold

Her er budsjettlekkasjene

Revidert nasjonalbudsjett legges frem tirsdag klokka 11.00. Tradisjonen tro har budsjettet lekket som en sil på forhånd. Her er lekkasjene.

Sigbjørn Johnsen

Mye av innholdet i revidert nasjonalbudsjett er kjent på forhånd når finansminister Sigbjørn Johnsen legger frem dokumentent tirsdag klokka 11.00.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Regjeringen bruker 28,3 milliarder kroner mindre enn det handlingsregelen tilsier, og foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bruke 125 milliarder oljekroner i år.

Bruken av oljeinntektene utgjør 3,3 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland, eller det såkalte oljefondet ved utgangen av året.

Det er 0,7 milliarder kroner mindre enn det ble lagt opp til i budsjettet i fjor, skriver Finansdepartementet i budsjettdokumentene.

Statsbudsjettets utgifter anslås til å vokse med 3,4 prosent reelt i år, mens den nominelle veksten i statsbudsjettets utgifter er på 6,5 prosent.

I ukene før revidert nasjonalbudsjett legges frem er det vanlig at mye lekker ut på forhånd.

Statsrådene vil ha oppmerksomhet for sakene de har fått gjennomslag for, og pengene de har klart å klore til seg, uten at det drukner i hovedsakene på selve budsjettdagen.

Derfor lekkes det.

Her er de viktigste lekkasjene

Lavere skatt for bedriftene: Selskapsskatten senkes fra 28 prosent til 27 prosent, noe som innebærer at eierne blir sittende igjen med litt mer av overskuddet. Endringen får også effekt for selvstendig næringsdrivende.

Oljeplattformen Draugen på Haltenbanken

Skatten for oljeselskapene skjerpes, mens den senkes for alle andre bedrifter. Målet er å motvirke den kraftige todelingen i økonomien.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Endringen finansieres ved at muligheten multinasjonale selskaper har til å trekke fra gjeldsrenter på skatten reduseres.

Samtidig skjerpes den effektive skattesatsen for oljeselskapene.

Industrien har fått gjennomslag for en høyere avskrivningssats for maskiner det første året etter anskaffelse, noe som har stor økonomisk betydning for en hardt presset fastlandsindustri.

Effekten er at staten i praksis betaler en større del av industriens investeringer.

Økt formuesskatt for næringseiendom og utleiebolig: Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å gjøre det dyrere å eie en bolig nummer to samt å eie næringseiendom.

Det gjøres ved at ligningsverdiene økes med 10 prosentpoeng til 60 prosent av markedsverdi.

Effekten er at folk i formuesskatteposisjon må betale mer skatt.

Private barnehager får mer

Mer penger til private barnehager: Satsen for tilskudd til private barnehager øker med 2 prosentpoeng til 96 prosent, med virkning fra 1. august, opplyser kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Dagsavisen.

I kroner og ører innebærer det 60 millioner ekstra til private barnehager. Målet er at tilbudet skal bli like godt som i offentlige barnehager.

Tiggerpakke: Regjeringen bevilger ti millioner kroner til dusj og toaletter til tiggere. Samtidig innføres tiltak for å signalisere «at tigging er uønsket i Norge».

Digital pasientinformasjon: Regjeringen legger 70 millioner kroner ekstra i potten i revidert nasjonalbudsjett for å få fortgang i IKT-arbeidet ved sykehusene. Målet er at vanlig post og faks skal bort til fordel for digital dokumentbehandling.

Tiltakspakke for treforedlingsindustrien: Regjeringen vil bruke 750 millioner kroner i en tiltakspakke for skogsektoren.

250 millioner går til å gi mer konkurransedyktige transportkostnader for skogindustrien og til forskning og utvikling for å skape trebaserte produkter.

Utleiebolig

I revidert nasjonalbudsjett gjør regjeringen det dyrere å eie en bolig nummer to, som eksempelvis leies ut. Det blir ingen skatteendringer for utleieenheter i egen bolig.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

500 millioner kroner går til en kapitalutvidelse i Investinor, øremerket for investeringer i skog- og trenæringene.

Nye kampfly: Regjeringen ber Stortinget om bestillingsfullmakt for de seks første flyene i hovedanskaffelsen av JSF-fightere, som skal erstatte F16. Flykjøpet blir formelt vedtatt når Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett før sommerferien.

Bredbånd i distriktene: Regjeringen bevilger 50 millioner kroner mer til bredbånd i distriktene, melder Nationen.

Målet er 100 prosent bredbåndsdekning, og at staten hvert år i minst fem år framover deler ut 150 millioner kroner til operatørene for å sikre distriktsdekningen.

Sikring av stavkirker: Regjeringen vil bruke 10 millioner kroner ekstra for å få fortgang i brannsikringen av landets 28 stavkirker. De mest utsatte kirkene blir prioritert.

Flere nye studentboliger

Studentboliger: Regjeringen vil gi 100 nye millioner kroner til 400 studentboliger i revidert nasjonalbudsjett. Dermed er antallet studentboliger fra ordinært og revidert statsbudsjett til sammen på 1460 boliger.

Narvik får nytt krigsmuseum: Om to år skal et nytt dokumentasjonssenter over det som skjedde i Narvik under andre verdenskrig stå klart. Regjeringen bevilger 81 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Kunst- og designhøgskole i Bergen: Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til ny Kunst- og designhøgskole, som sammen med opprustning av universitetsmuseet i Bergen er kostnadsberegnet til 1,3 milliarder kroner.

I tillegg bevilges det 20 millioner kroner til ny aula, melder NTB.