Storslått norsk monsterfilm får premiere på Netflix

Roar Uthaug sin monsterfilm «Troll» skal ha premiere på Netflix i 2022. – Dette er verkeleg ein draum som går i oppfylling, seier regissør Roar Uthaug.

Bilete frå filmen Troll

TROLL: Ein gigantisk trollfot trampar ned i Oslo sine gater. Filmen har norske skodespelarar, produsentar og regissør.

Foto: Motion Blur

Gjennom den populære straumetenesta Netflix, skal Uthaug dele norsk mytologi med eit globalt publikum.

Norsk filminstitutt beskriv filmen som «den fyrste store norske monsterfilmen».

Dette veit vi om innhaldet til filmen:

Djupt inne i Dovre-fjellet vaknar eit troll etter tusen år i fangenskap. I sinne øydelegg trollet alt på sin veg til Oslo.

– Vi har mange spanande ting å hente inspirasjon frå i kulturhistoria vår. Eg trur at nordmenn har eit nært forhold til mytane vore, men eg trur også at desse historiene vil ha stor gjennomslagskraft ute i verda, seier Uthaug til NRK.

Regissør Roar Uthaug

SAMARBEID: Netflix har som mål å lage filmar rundt omkring i verda. Uthaug meiner at den lokale tilknytinga prosjektet har i Noreg, er ein av grunnane til at Netflix ønskjer å lage filmen.

Foto: Netflix

Uthaug har hatt ideen i bakhovudet i heile 20 år og no vert draumen verkelegheit.

Storslått samarbeid

– Det er kjempegøy at eit so stort internasjonalt selskap som Netflix ønskjer å lage ein film av denne skalaen i Noreg.

– Det å endeleg kunne realisere den med dei entusiastiske og ambisiøse menneskja frå Netflix og Motion Blur er verkeleg ein draum som går i oppfylling.

Netflix har 193 millionar abonnentar i 190 land, noko som gjer «Troll» tilgjengeleg over heile verda.

– At vi får moglegheita til å vise filmen for eit globalt publikum er inspirerande. Eg kan nesten ikkje vente med å sleppe dette monsteret laus i verda.

Visepresidenten for International Original Film i Netflix, David Kosse er utruleg stolt over å introdusere eit norsk prosjekt av denne skalaen til verda.

– Roar er ein ekstremt dyktig filmskapar, og eg er glad for at han går tilbake til sine norske røter med denne ambisiøse og morosame filmen, seier han.

Suksessfull regissør

Uthaug har tidlegare hatt suksess med skrekkfilmen «Fritt vilt» (2006), som vart seld til over 40 land, og «Bølgen» (2015). Sistnemnde var Skandinavia sin fyrste katastrofefilm. Den var den mest sette filmen i Noreg det året, i tillegg var den Noreg sitt bidrag til Oscarutdelinga.

Regissør Uthaug (i midten) omkranset av Kristian Sinkerud og Espen Horn.

NORSK FILM: Delar av det norske crewet: T.v. produsent Kristian Sinkerud, regissør Roar Uthaug og produsent Espen Horn.

Foto: Lasse Nyhaugen

Uthaug gjorde sin fyrste Hollywood-produksjon, «Tomb Raider» i 2018.

Det er Espen Horn og Kristian Strand frå det norske selskapet Motion Blur, som produserer filmen «Troll». Selskapet har tidlegare laga storfilmar som «Den 12. mann» og «Amundsen».

Også skodespelarane i filmen skal vere norske.

NFI positive

– Gratulerer til både filmskaparar og produsentar på Motion Blur. Det er flott at Netflix satsar på norske produksjonar!

Seksjonsleiar i Norsk filminstitutt, Ståle Stein Berg er svært nøgd med at norske produsentar utviklar prosjekt som er attraktive internasjonalt.

– Når Netflix no overtar rettigheitene til Troll vil dei 15 millionane som NFI i si tid tildelte prosjektet gå til ein annan norsk film – dermed vil det bli rom for å lage enda fleire norske storfilmar, seier Berg.

Troll skal ha premiere på Netflix i 2022, men den eksakte datoen er framleis ikkje kjend.

Kulturstrøm

 • Valen leder Kringkastingsrådet

  Snorre Valen fra Trondheim er oppnevnt som ny leder for Kringkastingsrådet. Valen er politisk redaktør i Nidaros og tidligere SV-politiker. – Valens mediefaglige kompetanse samt tidligere erfaring som både musiker og politiker, gjør meg trygg på at han vil lede rådet på en god måte, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

  Snorre Valen
  Foto: Klara Skovro Thoresen
 • Lars Petter Hagen ny festspillsjef

  Lars Petter Hagen blir ny leder for Festspillene i Bergen.

  Komponisten kommer fra jobben som utviklingssjef i Oslo-Filharmonien. Det ble klart på en pressekonferanse i dag.

  Hagen tar over etter Anders Beyer, som måtte gå av på dagen 22. september etter en varslingssak som ble meldt til styret i august.