NRK Meny
Normal

Frykter politikerne vil kuppe kunsten

Kunstnerne er bekymret for at politikerne vil få mer makt over kunsten hvis det blir gjennomslag for nye stipendordninger.

Thorhild Widvey og Christine Hamnen

STATSRÅD FIKK RAPPORT:Kulturminister Thorhild Widvey fikk overlevert kulturrådsrapporten fra sin egen avdelingsdirektør Christine Hamnen i juni.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Hvert år søker cirka fire tusen kunstnere her i landet om støtte i form av stipend fra Staten, men nå er det foreslått endringer som får kunstmiljøet til å skjelve.

– Svært uheldig

Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Nå er rapporten ferdig og reaksjonene lar ikke vente på seg i høringsuttalelsene som hadde frist mandag.

Utredningsgruppa foreslår en rekke endringer, men det reageres sterkest mot forslaget om at Kulturrådet selv skal oppnevne komiteer. Kunstnerne er bekymret for at Kulturrådet ikke lenger vil være et faglig råd, men også et råd med tette bånd til politikere og departement.

Hvert år deler staten ut flere millioner kroner, og i fjor ble det delt ut kunstnerstipend for 134,6 millioner kroner, garantiinntekter for 109 millioner kroner og stipend basert på gjennomført kunstutdanning, 13,4 millioner kroner.

En av dem som er bekymret er Hilde Tørdal, styreleder i Norske Billedkunstnere.

Hun ser ikke hvordan sju rådsmedlemmer skal kunne holde seg oppdatert og informert over alle kunstfeltene i hele landet og beslutte hvem som er de beste kandidatene for alle stipendkomiteene.

– I dag har over 30 000 organiserte kunstnere mulighet til å påvirke dette annen hvert år, noe som sikrer maktspredning og faglighet gjennom demokratiske valgordninger.

– For mye makt

– Vi ser for oss at det vil bli altfor mye makt for disse sju menneskene, som i tillegg ikke skal behøve å ha kunstfaglig bakgrunn. Det vil svekke systemenes transparens og dagens demokratiske ordning med at alle kunstnere kan påvirke og foreslå hvem som skal sitte i stipendkomiteene. Vi mener det vil føre til maktkonsentrasjon fremfor maktspredning, sier hun.

– Hva er det dere mener står på spill her?

– Vi mener det viktig å spre maktkonsentrasjonen, og ser med bekymring på at Kulturrådet kan bli politiker-styrt. Det handler om å ta vare på det profesjonelle kunstlivet på et faglig høyt nivå, hvor kunsten er fri og ikke styrt av politikere, forklarer hun, og legger til:.

– Det blir et demokratisk problem dersom aktører og interessegrupper fremover skal bli avskåret fra muligheten til å påvirke politikken for sine bransjer, eller at dette skal skje i bakkanaler inn til Kulturrådets medlemmer.

Hun mener det mest oppsiktsvekkende er likevel at den stikk i strid med mandatet foreslår tiltak som medfører en klar konsentrasjon av makt, med sterkt utvidede fullmakter til rådet og på toppen av dette redusere det fra ti til syv personer.

– Tas disse forslagene til følge blir resultatet en ensretting av kunstneres økonomiske premisser, sier hun.

– Har hørt bekymringene

Hun får støtte i mange av høringsuttalelsene til departementet rapport, og en av dem som har signert en uttalelse, er leder av Bildende kunstneres hjelpefond, Hege Imerslund. Også hun er bekymret for at det kan bli for tette bånd mellom Kulturrådet og politikerne.

– Vi anbefaler at man ikke gjennomfører dette nå, det er for dårlig utredet, sier hun til NRK.no.

Svein Harberg (H), leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, sier til NRK.no at han har hørt bekymringene.

Svein Harberg

Svein Harberg, leder av Stortingets Familie - og kulturkomitè, mener det ikke er grunn til å bekymre seg.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

– Vårt klare mål er at det ikke skal være politisk styring langt ned i systemene. Når vi skal utarbeide en politikk, så blir det nettopp tryggheten vi vil ivareta, sier han.

Harberg sier videre at han har snakket med veldig mange folk og sier mange har meninger om stipendordningen, men få har gode svar å hva som bør gjøres for å bedre stipendordningene til kunstnerne.

– Jeg har lyst til å berolige med at Stortinget vil finne ordninger som kan stå på egne bein og som er fleksible.

– Men vil ikke makt på færre gjøre det mer sårbart for press?

– Jeg ser den og det skal vi ta med oss når vi nå skal finne gode løsninger på å fordele makten. Men de er også utfordrende at jo lenger ut du legger makt, jo nærmere er du inhabiliteten. Vi må finne et skjæringspunkt. Vi har våre tanker, men har ikke konkludert. Intensjonen er at det ikke skal være en maktkonsentrasjon, men et system som skal hjelpe dem som trenger det.


Kulturstrøm

 • Norsk jazz på verdens største messe

  Norge blir synlig på nok en kulturarena i 2019: Som partnerland under verdens største jazzmesse, tyske Jazzahead i Bremen. Norge er også hovedland under verdens støste bokmesse i Frankfurt i 2019. Norsk jazz vil få en sentral plass både i konsert- og messeprogrammet, melder Norsk Jazzforum.

 • Egyptisk fotograf får pris

  Den egyptiske pressefotografen Mahmoud Abu Zeid, kjent som Shawkan, er tildelt Verdens pressefrihetspris, opplyser UNESCO. Shawkan ble pågrepet i august 2013 mens han dekket de blodige sammenstøtene mellom egyptiske sikkerhetsstyrker og tilhengere av den avsatte presidenten Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskapet (NTB).

 • Cameron om Avatar-oppfølgere

  Regissør James Cameron står ved planen om å lage ytterligere fire «Avatar»-filmer. Han er for tiden hundre filmdager inn i den første oppfølgeren og har skrevet ferdig manus til den andre og tredje filmen. Den første «Avatar»-filmen hadde premiere i 2009 og er den mest innbringende filmen i Hollywoods historie etter «Star Wars: The Force Awakens» (NTB).

  Video Filmanmeldelse: Avatar
  Foto: Nyhetsspiller