Stavanger2008 sviktet små aktører

Mens kulturhovedstaden styrket de store og etablerte, førte den store satsingen til utmattelse og tap for mange små kulturaktører.

Avslutning for Stavanger 2008
Foto: Marte Aronsen / NRK

Det viser en ny rapport om kulturbyåret som legges fram i dag.

– Jeg tenker som frilanser sånn som det har vært de siste årene, så vet jeg ikke om det har betydd så veldig mye for oss, bekrefter skuespiller og sanger Espen Hana, som får støtte av Liv Runesdatter som er leder for forum for frilansmusikere i Rogaland.

– Det har på en måte vært en dødtid for oss, sier Runesdatter.

Dermed bekrefter de konklusjonen i forskningsrapporten, som sier at kulturhovedstadsåret 2008 sviktet de små aktørene.

– Året har vært positivt, men det kunne vært enda bedre, sier forsker Nils Asle Bergsgard.

Effekt

I løpet av to år delte kulturhovedstaden ut over 170 millioner kroner direkte til kulturprosjekter i Stavanger-regionen. Nå har Universitetet i Stavanger og forskningsinstituttet IRIS spurt både kulturaktører som deltok og de som sto utenfor, om effekten. Resultatet er ikke entydig, ifølge forskerne.

– Det var potensial i et sånt kulturhovedstadsår til at sektoren kunne blitt mer profesjonalisert, sier forsker Anders Vassenden.

– En del føler nok at det lokale kulturlivet og hele bredden der, i for liten grad ble involvert, følger kollega Bergsgard opp.

Alt i alt førte året som kulturhovedstad i Europa til økt kultursatsing i Stavanger, men Stavanger2008 får også kraftig kritikk for sin håndtering underveis.

Markedsføring

– Markedsføringssiden av Stavanger 2008 var for dårlig. Organisasjonen støttet for dårlig opp når det gjaldt informasjon og markedsføring utad, sier Bergsgard.

Dette skal ifølge forskerne særlig ha rammet de mindre aktørene som frilansere og frie grupper som selv ikke hadde apparat til å takle informasjonsarbeid og lignende oppgaver.

Kritikken mot kulturhovedstadens markedsføring er ifølge Vassenden mer eller mindre unison. Men rapporten som er basert på en web-undersøkelse og dybdeintervjuer med 43 aktører, er langt fra entydig negativ.

– Jevnt over, så er de som fikk støtte, relativt fornøyde med oppfølgingen fra organisasjonen, sier Vassenden.

Vellykket

– Det ble et fantastisk år for oss, sier Siri Dybwik i Dybwikdans, som føler at året både utviklet og forandret danskekompaniet.

– Vi har fått et større internasjonalt utblikk, og vi har fått flere forbindelser med utlandet, forteller direktør Peter Meyer ved Rogaland Kunstmuseum.

Hele ni av ti kulturaktører i Stavanger sier i rapporten at deres eget prosjekt var vellykket. Halvparten har fått nye samarbeidspartnere i næringslivet.

Både Siri Dybwik og Peter Meyer tror byens kulturliv er blitt styrket etter kulturåret. Hvorvidt året får en langtidseffekt, gjenstår å se.

Kulturstrøm