Rapport: NRK hindrar ikkje mediemangfaldet

Medietilsynet meiner NRK sitt digitale tilbod påverkar mediemangfaldet positivt. Det kjem fram i ein rapport tilsynet presenterte tysdag morgon. Samtidig peikar dei på at dei kommersielle aktørane er inne i ein krevjande økonomisk situasjon.

Trine Skei Grande og Mari Velsand

Kulturminister Trine Skei Grande (V) fekk overlevert Medietilsynet sin rapport om korleis NRK bidreg til mediemangfaldet av direktør Mari Velsand (t.h.)

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kulturminister Trine Skei Grande (V) fekk tysdag Medietilsynet sin rapport om korleis NRK bidreg til det norske mediemangfaldet. Tilsynet fekk oppdraget av dåverande kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i oktober i fjor.

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, seier dei meiner NRK bidreg positivt.

– Ser vi på det samla tilbodet til publikum, bidreg NRK positivt. Det ser vi særleg gjennom distriktsverksemda.

Ifølge rapporten er det ikkje nokon samanheng mellom nettilbodet til NRK og betalingsvilje på digitale nyheiter.

– Faktorar som påverkar betalingsviljen er generelle nyheitssvaner, tidlegare betaling for papiraviser, bruk av smarttelefon og nettbrett, utdanning og alder, seier Velsand.

Ber om tiltak for kommersielle aktørar

Medietilsynet meiner også at nettilbodet til NRK heller ikkje er med å avgrense konkurransen i dei marknadane dei har analysert.

Nasjonalt er dei kommersielle aktørane er større konkurrentar for kvarandre enn NRK, viser analysar som er gjort i samband med rapporten. Unntaket er Aftenposten som har NRK og VG som sine argaste konkurrentar.

Samtidig peikar rapporten på at dei kommersielle aktørane er inne i ein krevjande omstillingsperiode, der annonseinntektene har gått ned. Ein av grunnane er at dei også har møtt konkurranse om pengane frå internasjonale selskap som Google og Facebook.

Linda Hofstad Helleland og Knut Olav Åmås

I mars i fjor fekk dåverande kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) overlevert Mediemangfoldsutvalget sin NOU av utvalsleiar Knut Olav Åmås. Medietilsynet rår Kulturdepartementet hente tiltak frå dette dokumentet for å styrke dei private aktørane som er midt i ein krevjande omstillingsprosess no.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Medietilsynet meiner difor det er viktig at det blir sett i verk tiltak retta mot denne delen av den norske mediemarknaden.

– Vi meiner ein bør sjå på forslaga frå Mediemangfoldsutvalget. Men det er viktig at dei tiltaka som blir retta inn mot lokale og regionale aviser, som vi meiner har det mest krevjande, ikkje skal gå ut over NRK. Grunnen er at både NRK og dei kommersielle bidreg positivt til det totale biletet.

– Viktig dokument

Kulturminister Trine Skei Grande seier rapporten blir ein viktig rapport i utmeislinga av den norske mediepolitikken framover.

– Rapporten er også viktig for å kunne vurdere korleis NRK følger ansvaret sitt til å bidra til mediemangfaldet. I tillegg er det eit viktig kunnskapsgrunnlag når vi skal fastsette eit fireårig styringssignal for NRK, seier kulturministeren.

Kulturminister Trine Skei Grande

Kulturminister Trine Skei Grande (V) seier rapporten frå Medietilsynet blir eit viktig dokument når ein skal vurdere korleis NRK oppfyller ansvaret sitt til å bidra med mediemangfald i framtida.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Samtidig ønsker ho eit medieforlik for å sikre ein god mediepolitikk for framtida.

– Dei frie media er viktig for demokratiet. Og då treng vi prinsipp i botn og langsiktige mål. Difor meiner eg det er viktig at vi får til eit medieforlik.

Kritisk til rapporten

Bakgrunnen for at Medietilsynet fekk oppdraget, var at fleire mediehus meinte NRK på nett er for lik dei kommersielle aktørane. Ansvarleg redaktør i Dagbladet, John Arne Markussen, sa til Klassekampen at dette var med å svekke mediemangfaldet.

Einar Hålien

Schibsted-redaktør Einar Hålien er sterkt kritisk til rapporten Medietilsynet har levert om NRK og mediemangfald.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Vi ser at NRK har nokre finansielle musklar som gjer at dei kan satse nesten uavgrensa på det digitale innhaldet.

Men konklusjonane Medietilsynet har kome fram til, møter kritikk. Redaktør i Schibsted, Einar Hålien, seier til VG at han er sterkt kritisk til rapporten.

– Maken til meir einsidig framstilling er det lenge sidan eg har sett. Dette er ei blankofullmakt til NRK å halde fram som dei gjer no.

Kulturstrøm

 • Blir Artist in Residence

  John Zorn (67) blir Artist in Residence på Moldejazz neste år. Det seier festivalsjef Mariann Bjørnelv til rbnett.no. Den amerikanske multiinstrumentalisten og komponisten har vore på jazzfestivalen tre gonger før. Festivalen ønsker også å få verdsstjerna John Legend tilbake til utescena på Romsdalsmuseet.

  John Zorn
  Foto: Pressebilde
 • NRK vann pris for klimaprosjekt

  NRK.no vann European Digital Media Award for prosjektet Din klimaframtid, i kategorien «beste nyheitsnettstad eller mobilteneste».

  Prosjektet gir lesarene moglegheita til å sjå kva klimaendringar som kan bli gjeldande i deira kommune, basert på norsk og internasjonal forsking.

  – «Din klimaframtid» gir lesarane ei omgjengeleg, men likevel utruleg detaljert kjelde til å forstå potensielle effektar av klimaendringar, ikkje som eit breitt eller overveldande tema, men i sine eigne lokalsamfunn, står det i grunngjevinga.

  Dommarane meiner dette er eit «forbløffande journalistisk arbeid og eit historisk dokument for landet».

Flere kulturnyheter