Hopp til innhold
Kommentar

Pressefrihet i en urolig verden 

Verden er urolig. Og det er all grunn til å være urolig for verden.

Vibeke Fürst Haugen

Krig setter mediene på hardere prøve enn noe annet, og sannhet blir et knapphetsgode, skriver kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Foto: Martin Leigland / NRK

I Danmark ble statsminister Mette Frederiksen nylig deepfaket av Dansk Folkeparti i en video som ble spredd i sosiale medier.

Videoen var riktignok merket, men kunstig intelligens er en massiv utfordring. Det er krevende å avsløre de som forsøker å påvirke og forvirre oss. Men vi kan ikke gi opp. Redaktørstyrte medier plikter å sikre at det vi formidler er korrekt.

Krig setter mediene på hardere prøve enn noe annet: Sannhet blir et knapphetsgode. Akkurat nå eksploderer det raketter i land Norge har nære bånd til.

For å forstå hva som skjer, trengs uavhengig journalistikk. De redaktørstyrte medienes oppgave er å formidle informasjon slik at publikum blir i stand til å gjøre seg opp en selvstendig mening. Ta stilling. Delta i debatten.

«Pressefrihet er en nødvendighet i et demokratisk samfunn, men ingen selvfølge.»

Norske medier bruker store redaksjonelle ressurser på bakken i konfliktområdene. Våre kameraer og mikrofoner er på plass så nær begivenhetene som mulig.

Vi kommer til å fortsette med det.

Vi har ikke noe valg. For med generativ kunstig intelligens kan alle med tilgang til nettet lage falske bilder som forvrenger virkeligheten.

Vi må ta oss tid til å verifisere bilder fra krigssonen og andre steder, for metodene som brukes til å vri på virkeligheten blir stadig mer raffinerte. Derfor må mediene utvikle nye metoder og kompetanse for å skille sant fra usant og kvalitetssikre materiale vi ofte ikke kjenner opphavet til.

Dette er ressurskrevende, men her kan norske medier ha god nytte av å samarbeide.

«Mediene må utvikle nye metoder og kompetanse for å skille sant fra usant.»

Jobben kan ikke bare gjøres foran PC-skjermen. Vi er også nødt til å ha folk på bakken som kan bekrefte at historiene som formidles i redaktørstyrte medier er ekte.

Vårt oppdrag er å vise krigens brutalitet og konsekvenser for sivile gjennom tilstedeværelse, og gjennom troverdig og faktabasert journalistikk der vi tar nødvendige forbehold, får frem ulike perspektiver, er kildekritiske og transparente.

Pressefrihet handler om redaktørstyrte mediers rett til å bringe frem opplysninger og kritikk uten forhåndskontroll.

«Metodene som brukes til å vri på virkeligheten blir stadig mer raffinerte.»

En sentral oppgave er å avsløre maktmisbruk, og i dette arbeidet følger journalistikken presseetiske regler og redaksjonelle retningslinjer.

Kunstig intelligens Mette Frederiksen

Den danske statsministeren Mette Frederiksen ble nylig offer for en deepfake-video.

Foto: Dansk Folkeparti

Det øverste ansvaret for det som publiseres ligger hos redaktøren. Derfor er redaktørstyrte medier grunnleggende annerledes enn sosiale medier og teknologiplattformer. Disse styres av andre prinsipper og målsettinger.

Norge har i flere år ligget øverst på listen over land med mest pressefrihet. For NRK er denne friheten en forutsetning for å kunne utføre det som er kjernen i vårt oppdrag: Å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet.

Det gjør NRK ved å levere høy kvalitet innen nyhetsjournalistikk, innhold for barn og unge, kunst og kultur, sport og underholdning, humor og satire.

3. mai er Pressefrihetens dag. Det er 31 år siden FNs generalforsamling erklærte at nettopp denne dagen skulle markeres for å understreke viktigheten av en fri presse.

«For å forstå hva som skjer, trengs uavhengig journalistikk.»

Pressefrihet er en nødvendighet i et demokratisk samfunn, men ingen selvfølge.

Altfor mange journalister blir arrestert mens de utfører samfunnsoppdraget sitt. Altfor mange mister livet.

La oss minnes dem på Pressefrihetens dag.