Jusekspert om Popcorn Time-søksmål: – Flere skjær i sjøen

Rettighetsalliansen truer med søksmål mot norske Popcorn Time-brukere. Men veien til å få noen dømt, kan være lang og vanskelig, mener juseksperter som NRK har snakket med.

Popcorn Time

SØKSMÅL: Rettighetsalliansen har varslet at de har et register med 50.000-75.000 norske IP-adresser som har brukt den ulovlige tjenesten Popcorn Time. Juseksperter sier at veien til et eventuelt søksmål er lang og komplisert.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Over 250.000 nordmenn over 15 år bruker Popcorn Time ukentlig, ifølge nye tall fra TNS Interbuss. Organisasjonen Rettighetsalliansen sier de har samlet inn informasjon om 50.000–75.000 norske IP-adresser, og vurderer å gå til søksmål.

Willy Johansen, Norsk Videogram Forening

OPPRETTET REGISTER: Styreformann i Rettighetsalliansen, Willy Johansen, sier at de sitter på data om ca. 50. til 75.000 brukere av Popcorn Time.

Foto: Privat

– Dette er et register vi helt legalt kan bruke, og det kan jo hende at noen får seg en liten overraskelse i posten i form av et brev. Utover høsten vil nok noe skje, sa styreformann i Rettighetsalliansen, Willy Johansen, til NRK tidligere i dag.

Foreløpig er det kun de innledende undersøkelsene som er i gang. Eventuelle brev eller søksmål mot brukere ligger et godt stykke frem i tid.

– I utgangspunktet ønsker vi ikke gå mot sluttbrukerne, men er det vårt siste alternativ, så må vi det, Hovedmotivet vårt er å blokkere tjenesten, sier Johansen.

En utfordring

Velger Rettighetsalliansen å gå til søksmål, forteller jusprofessor Olav Torvund at det ligger en stor praktisk utfordring i det å sende prosessvarsel til 75.000 norske Popcorn Time-brukere.

– Helt juridisk opplagt er det ikke. Rettighetsalliansen må finne ut hvilke IP-adresser som er blitt brukt. De fleste norske brukere har såkalte dynamiske IP-adresser, som ikke nødvendigvis identifiserer brukeren.

Olav Torvund

PROFESSOR: Jusprofessor Olav Torvund sier det er mulig å få noen dømt for å ha sett og delt film via Popcorn Time, men at det er flere skjær i sjøen juridisk sett.

Foto: Hanne Marie Willoch/NRK

Prosessen med å få ut personopplysninger fra en IP-adresse må blant annet gjøres via en begjæring til tingretten.

– Deretter kommer spørsmålet om disse bevisene holder, noe som også er et interessant juridisk spørsmål. Kan man få noen dømt for å ha sett og delt film via Popcorn Time? Det er mulig, men ikke opplagt, forteller professoren.

I tillegg er lovverket fremdeles litt utydelig med noen juridiske komplikasjoner.

– Man må ha opptrådt forsettlig eller uaktsomt, altså ha visst eller forstått at man deler materiale med andre. Det er ikke nødvendigvis så lett å bevise. Det er med andre ord en lang vei til mål og flere skjær i sjøen, sier Torvund.

Vil ta tid

Magnus Ødegaard

ADVOKAT: Magnus Ødegaard er advokat i firmaet Bing Hodneland med fokus på opphavsrett, varemerkerett og IKT-rett.

Foto: Advokatfirma Bing Hodneland / Pressefoto

Advokat Magnus Ødegaard jobber med opphavsrett og sier en eventuell sanksjon mot brukerne vil variere.

– Krenkelser av opphavsrett kan medføre flere sanksjoner. Rettighetshaver vil mest sannsynlig bare kreve erstatning og sakskostnader fra brukerne av Popcorn Time ved et søksmål.

Dette erstatningskravet vil også avhenge av hva den enkelte bruker har gjort.

– Jo flere filmer brukeren har videreformidlet via sin bruk av Popcorn Time, desto høyere vil et slikt erstatningskrav kunne være.

Har brukerne grunn til å frykte søksmål?

– Trolig vil Rettighetsalliansen bare vurdere søksmål mot de brukerne hvor det kan dokumenteres stor bruk av Popcorn Time over en viss tid. De grovere krenkelsene vil typisk prioriteres av rettighetshaver, sier advokaten.

Kulturstrøm

  • – Mer politisk bokmesse enn før

    Årets bokmesse i Frankfurt – verdens største bokmesse – skiller seg ut fra tidligere bokmesser, ved å være mer politisk enn noen gang tidligere, skriver den tyske avisen Deutsche Welle. – Jeg følte en mørk atmosfære i år, ytrer Sabine Peschel som er litteraturekspert i avisen. – De tyske ytre-høyre publisistene var plassert i et avsidesliggende hjørne, så vi unngikk sterke konfrontasjoner, forteller Peschel, som mener den globale trenden i år var å forsvare menneskerettigheter og frihet. Spesielt trakk hun fram situasjonen for fengslede forfattere i Tyrkia.

    Bokmessen i Frankfurt
    Foto: THORSTEN WAGNER / Reuters