Havnet Helberg i en skijakt med tyskerne?

NRKs nye dramasatsing om tungtvannsaksjonen har brakt de faktiske hendelsene og historiske personene til topps på nettets søkestatistikker. Her er de største frihetene serieskaperne har tatt seg.

Klipp fra episode 5 av «Kampen om tungtvannet» hvor sabotøren Claus Helberg, spilt av Christian Rubeck, må rømme fra tyske soldater.

NÆRE PÅ: I åpningsscenen til femte episode av «Kampen om tungtvannet» havner sersjant Helberg (Christian Rubeck) i en forrykende skijakt og påfølgende skuddveksling med tyske soldater.

Seersuksessen «Kampen om tungtvannet» har ført til økt interesse for de historiske hendelsene serien baserer seg på.

Men hvor tett opp til virkeligheten ligger historien vi blir fortalt?

Vi har listet opp spørsmålene vi sitter igjen med etter episode fem, og forsøkt å finne svar.

Ble Hydro-sjefen arrestert?

 • Ble virkelighetens Hydro-direktør arrestert av tyskerne etter at han nektet å øke tungtvannsproduksjonen?
 • Ja.
Byste av Hydro-direktør Bjarne Eriksen i Glomfjord

SATT PÅ SOKKEL: Bjarne Eriksen var Hydro-direktøren som samarbeidet med tyskerne, men ble fengslet. I dag står denne bysten av Eriksen i Glomfjord i Nordland.

Foto: Billy Jacobsen / NRK
Bjørn Henriksen (Dennis Storhøi)

FENGSLET: Hydros fiktive generaldirektør Bjørn Henriksen blir fengslet som reserveoffiser.

Foto: Jiri Hanzl / Filmkameratene AS
Ketil Gjølme Andersen

VINDEN SNUDDE: Bjarne Eriksens forhold til tyskerne endret seg da krigen snudde seg til de alliertes fordel i 1943, forteller historiker Ketil Gjølme Andersen.

Foto: Morten Holm / NTB Scanpix

Selv om seriens Hydro-direktør Bjørn Henriksen er en fiktiv figur, har han mange likhetstrekk med den historiske generaldirektøren Bjarne Eriksen, som tok over etter Axel Aubert i 1941. Også han ble arrestert etter at forholdet til den tyske okkupasjonsmakten surnet i løpet av 1943.

– Etter de alliertes bombing av Hydro-anlegget på Herøya ved Porsgrunn i juli 1943, snudde nok Bjarne Eriksen og skjønte at Hydro hadde falt ned på feil side, forteller Ketil Gjølme Andersen, som har skrevet flere bøker om Norsk Hydros historie.

Arrestasjonen var ledd i en større aksjon i 1943, der tyskerne arresterte nordmenn som hadde vært reserveoffiserer ved krigsutbruddet.

– Produksjonsstansen på Herøya åpnet for å en opptrapping av tungtvannsproduksjonen på Vemork. Eriksen sa nei til dette, og ble i august 1943 arrestert av tyskerne. Det var ikke formelt fordi han hadde sagt nei til å øke produksjonen; det offisielle påskuddet fra tysk side var at han var norsk reserveoffiser ved krigens utbrudd, forteller Andersen.

Som offiser fikk Henriksen humane soningsforhold, og fortsatte ifølge Andersen å gi råd og innspill til Hydro-ledelsen via mellommenn.

Etter krigen klarte Eriksen å komme seg tilbake til Norge via England, og dukket allerede i juni 1945 opp på Rjukan, iført britisk offisersuniform.

I serien antyder motstandsmann Leif Tronstad at Hydro-direktøren lar seg arrestere for å fremstå som mindre tyskvennlig etter at krigen snur til de alliertes fordel. Historiker Ketil Gjølme Andersen sier det er vanskelig å ikke oppfatte historiens Eriksen som en som snudde kappen etter vinden.

– Han begynte krigen med å gi penger til NS i 1940, og avsluttet krigen med å gi to millioner til hjemmefronten i 1945.

Hydro, Bjarne Eriksen og den øvrige ledelsen ble etterforsket for øknomisk landssvik frem til 1950, men det ble til slutt valgt å ikke reise tiltale. Hydro fikk også hjelp av den norske justisministeren til å frigjøre to millioner dollar som sto frosset på amerikanske kontoer.

Var «Onkel Axel» på Vemork da det smalt?

 • Var Axel Aubert tilstede og opplevde amerikanernes bombetokt mot Vemork?
 • Nei, men han kom opp kort tid etterpå.
Axel Aubert i bomberegnet

BOMBEREGN: I serien plasseres Hydro-ledelsen litt nærmere begivenhetene enn de i virkeligheten var. Her redder Axel Aubert (Stein Winge) seg med nød og neppe fra amerikanske bomber.

Foto: Jiri Hanzl / Filmkameratene AS
Axel Aubert

DØDE PÅ POST: Hydro-direktør Axel Aubert tok kontrollen over selskapet da Eriksen ble fengslet, men døde av lungebetennelse kort tid etter den amerikanske bombingen av Vemork.

Foto: NTB Scanpix

I serien vender Hydros sterke mann, Axel Aubert, tilbake til rollen som generaldirektør etter at Henriksen lar seg arrestere. Han rekker imidlertid knapt å putte familiebildene på skrivebordet, før amerikanske bomber regner over Vemork.

Historien er sparsommelig med detaljene om den virkelige Auberts bevegelser i perioden, men det er nokså sikkert at han ikke kom til Vemork før etter bombeangrepet.

– Det sies at han deltok i redningsarbeidet etter amerikanernes bombetokt, og han ble syk få dager etterpå og døde, forteller manusforfatter Petter Rosenlund.

Historiker Ketil Gjølme Andersen har en alternativ forklaring.

– Vi vet at han fikk lungebetennelse og døde kort tid etter bombeangrepet, og det finnes to forskjellige versjoner av historien. En versjon sier at han hadde vært på Rjukan etter angrepet og pådro seg lungebetennelse, den andre er at han nylig hadde feiret sin 70-årsdag ved å røyke ute på balkongen i bare snippskjorta, forteller Andersen.

Skjøt Helberg en tysk soldat?

 • Måtte sersjant Helberg flykte på ski fra tyske soldater, og skjøt han en av dem under flukten?
 • Ja. Og ja (etter alt å dømme).

Femte epsiode begynner med en intens jaktsekvens, der sersjant Claus Helberg må kaste seg på skiene for å unnslippe en gruppe tyske soldater som overrasker ham på hytta.

Claus Helberg

LANDET PÅ BEINA: Claus Helbergs flukt etter Vemork-aksjonen var lang og omstendelig, og han var flere ganger nær ved å bli drept av tyske soldater.

Foto: Thorberg, Erik / NTB scanpix
Petter Rosenlund

FORTETTET FLUKTEN: Manusforfatter Petter Rosenlund baserte seg på den virkelige Helbergs flukt, men har komprimert tidsforløpet.

Foto: Margrethe Rosenlund / Privat

I Helbergs egen beretning, nylig publisert på nytt i nettmagasinet Harvest, forteller han om hvordan han ble overrasket av tyske soldater mens han ryddet ut av en hytte Gunnerside hadde disponert før aksjonen. Han kastet seg på skiene, men ble tatt igjen av en av soldatene, og en skuddveksling fulgte.

«På en 30 meters hold sendte jeg noen skudd etter ham. Jeg trodde jeg traff, men var ikke sikker. Så snudde jeg rundt igjen og løp videre. Sola var gått ned, og mørket sêg på», skriver Helberg.

Mens scenen i serien utspiller seg i løpet av noen dramatiske minutter, var virkelighetens flukt langt mer dratt ut i tid.

– Scenen er tidsmessig og geografisk fortettet. De gikk i timesvis. Helberg hadde bedre feste, men dårligere gli, så Helberg søkte oppoverbakker hele veien, men til slutt kom han så høyt at han måtte sette nedover igjen. Skuddvekslingen fant sted på en flate. De skjøt mot hverandre, og tyskeren falt. Men Helberg har gitt litt forskjellige framstillinger av hendelsen opp gjennom årene, forteller Rosenlund.

Ble Helberg tatt til fange?

 • Støtte Claus Helberg på Josef Terbovens reisefølge, og unnslapp han med nød og neppe å bli sendt til Grini, slik han forteller i serien?
 • Ja.
Oslo vinteren 1968. På bildet Claus Helberg.

SKIVANT: Claus Helberg på vei til jobb i Oslo sentrum i 1968.

Foto: Scanpix / SCANPIX
Quisling og Terboven

TRAFF TERBOVEN: Helbergs flukt tok en ny vending da han ble overrumplet av rikskommisær Josef Terbovens følge på Rauland. Her er Terboven med Vidkun Quisling.

I serien får Helberg et forsprang på forfølgerne, men faller utfor et stup, og soldatene gir opp jakten, tilsynelatende overbevist om at han er død. Neste gang vi ser sersjanten, er han tilbake i London med armen i fatle. Her forteller han om nok en dramatisk flukt.

I virkeligheten var Helbergs bevegelser etter Vemork-aksjonen og frem til han kom seg til England, noe mer kronglete enn det fremgår av TV-serien.

Ifølge Helbergs egen beretning, endte han på et tidspunkt opp i bygda Rauland, uheldig nok på samme tidspunkt som rikskommisar Josef Terboven gjennomførte en troppeinspeksjon på stedet.

Helberg endte opp med å overnatte på samme hotell som de tyske offiserene, og ble rutinemessig avhørt og identitetssjekket, men uten at han ble avslørt som sabotør.

Han og flere nordmenn ble likevel arrestert og satt på en buss til fangeleiren Grini, og Helberg endte opp med å kaste seg ut i fart og deretter rømme til fots gjennom skogen mens håndgranatene eksploderte rundt ham.

– I en tidligere versjon av manuskriptet fulgte vi hele Helbergs flukt, men den måtte kuttes på grunn av tids- og produksjonshensyn. Jeg skulle gjerne hatt den med, for det er en eventyrlig historie, forteller manusforfatter Rosenlund.

Kulturstrøm

 • Får kulturrådets ærespris

  Cliff Moustache, dramatiker, teaterregissør, kunstnerisk leder og drivkraft ved Nordic Black Theatre, får Kulturrådets ærespris for 2020. Prisen, på 600.000 kroner og en løvestatuett, har blitt delt ut siden 1968. Tidligere vinnere er blant andre Alf Prøysen, Arne Nordheim, Anne-Cath Vestly, Liv Ullmann, Jan Garbarek, Mari Boine og Jan Erik Vold (NTB).

  Cliff Moustache
  Foto: Else Karine Archer / NRK