NRK Meny
Normal

Ap alene om datalagringsdirektiv

Arbeiderpartiet står enda mer alene om å ville innføre Datalagringsdirektivet.

Helga Pedersen

Arbeiderpartiet og Helga Pedersen får foreløpig ingen av de andre partiene med seg for å innføre datalagringsdirektivet.

Foto: Scanpix / Scanpix

Lekkasjer fra en hemmeligstemplet EU-rapport antyder at det omstridte direktivet ikke har fungert som forventet i andre europeiske land. Dette gjør motstanderne av datalagringsdirektivet enda mer overbevist.

Sikker på sitt standpunkt

– Det vi ser, er at direktivet ikke har hatt den effekten som EU hadde forventet. Vi er nå enda tryggere på at det vil være klokt av regjeringen å avvise datalagringsdirektivet, sier Krf-politiker Knut Arild Hareide.

EU-rapporten som ble omtalt i Aftenposten i forrige uke, kan vise til noen overraskende tall. Rapporten er fortsatt ikke offentliggjort av EU, men enkelte opplysninger har funnet veien ut i offentligheten.

Et eksempel er statistikk som viser at direktivet ikke har bidratt til nedgang i kriminalitet, ei heller oppgang i politiets oppklaringsprosent i de landene som har innført datalagringsdirektivet.

Frp går imot direktiv

Fremskrittspartiet er tidligere blitt beskyldt for å vingle i spørsmålet datalagringsdirektivet , men stortingspolitiker Bård Hoksrud er klar i sin tale.

– Jeg mener at vi ikke skal innføre dette, jeg er veldig tydelig på dette og det er Frp også. Vi har sagt det hele tiden. Vi tror at politiet og PST må bruke ressurser på andre andre måter, sier Hoksrud som også har merket seg EU-rapporten.

– Så langt tyder jo alt på at den sier at datalagringsdirektivet ikke har virket til sin hensikt.

Ap alene om ja

Arbeiderpartiets nestleder og parlamentariske leder, Helga Pedersen, deler ikke Hoksruds oppfatning.

– Jeg mener at de ikke har noe grunnlag for å si noe sånt, for datalagringsdirektivet har kun virket i veldig kort tid i mange land.

Ap er så langt det eneste partiet på Stortinget som sier klart ja til EU-direktivet. I tillegg til Venstre , er også regjeringspartiene SV og Senterpartiet blitt enda sterkere motstandere av datalagringsdirektivet etter at deler av EU-rapporten er lekket.

Pedersen derimot tar ikke de andre partienes tolkning av EU-rapporten for god fisk.

– Norge kan ikke ha et svakere regelverk enn alle landene rundt oss, da risikerer vi at de som ønsker å bedrive kriminell virksomhet, søker seg til Norge fordi at vårt politi ikke har de samme verktøyene som våre naboland.

Har ikke bestemt seg

Høyre på sin side vil ikke la seg lokke ut av tenkeboksen.

– Høyres ståsted er at dette må vi bruke god tid på, og at vi skal lande på et standpunkt som gjør at vi både ivaretar personvernet, samt ivaretar innbyggernes behov for trygghet og sikkerhet for at kriminalitet blir avklart, sier Anders Werp i justiskomiteen.