Hopp til innhold

Hastestengte all kameraovervåkning etter funn på skole

Alle fylkeskommunale virksomheter i Østfold, inkludert skoler og busser, har fått beskjed om å stenge alt de har av kameraovervåkning.

Busser i Fredrikstad

Beslutningen om å slå av alle overvåkingskameraer gjelder busser og alle andre fylkeskommunale virksomheter i Østfold.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

«All overvåking med fastmonterte kameraer ved fylkeskommunale virksomheter opphører umiddelbart.»

Det er meldingen som har gått ut fra Østfold fylkeskommune til alle de fylkeskommunale virksomhetene.

  • I 2023 publiserte NRK en sak om at mange sommervikarer sier at de filmes ulovlig på jobb. Ja, noen faktisk i garderoben.

Fant mulig ulovlig kamera på skole

Grunnen er at fylkeskommunen i februar fikk beskjed om at de var installert kameraer på en av skolene.

– Fylkeskommunen konkluderte med at det ikke kunne dokumenteres at vurderingene som var gjort, oppfylte kravene i personvernregelverket, sier avdelingsdirektør Ann Cathrin Guldberg.

Kameraovervåkningen var skiltet, og foresatte, elever og ansatte skal ha blitt informert.

Les også Viken la ut personopplysninger til flere tusen lærlinger

lærling-skilt

Stengte alt

Fylkeskommunen er usikre på om kameraene kan være i strid med GDPR-lovverket. Kort fortalt er målet med GDPR å gi hver og en av oss økt kontroll over hvordan data som kan knyttes til oss brukes, deles og oppbevares.

Glemmen videregående skole

Alle videregående skoler i Østfold har fått beskjed om å slutte med kameraovervåking.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Fylkeskommunen har ikke hatt en sentral oversikt over alle kameraer, og innrømmer at rutinene ikke har vært gode nok.

– For å sikre at personvernet til den enkelte var tilstrekkelig ivaretatt valgte vi derfor å stenge alle kameraer med umiddelbar virkning.

Fylkeskommunen varslet Datatilsynet om saken 15. februar. De har ikke kommet med noen uttalelse ennå.

Elevene vil helst slippe å bli overvåket

Leder av Elevorganisasjonen i Østfold, Hedda Bråten, mener det fint at fylkeskommunen tar personvernet på alvor.

Hedda Bråten, Elevorganisasjonen Østfold

Hedda Bråten er fylkesleder for Elevorganisasjonen i Østfold

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Men aller helst skulle hun sett at det ikke var kameraovervåking i det hele tatt.

– Elever har rettigheter, og de er kanskje den mest utsatte gruppen når det gjelder dette med å bli overvåket ulovlig uten å være klar over det.

Hun tror ikke kameraovervåking på skolene skaper mer trygghet. Hun mener det er viktigere at lærer går rundt i gangene og skaper en god relasjon til elevene.

– Vi tror det skaper mer uro rundt elever når du henger opp kameraer. Da føler man at man blir overvåket til enhver tid.

Har ikke oversikt

Også fagskoler, folkehøyskoler og Østfold kollektivtrafikk har fått beskjed om å skru av kameraene.

– Vi vil jobbe oss gjennom virksomhet for virksomhet, sier Guldberg.

– Det er jo en grunn til at kameraene ble satt opp i første omgang, hva tenker du om at de nå er skrudd av?

– Det er en beklagelig situasjon. Når det er sagt, er det nødvendig å utarbeide overordnede retningslinjer for kamerabruk, sier hun.

Flere skoler har meldt til fylkeskommunen at det er behov for en snarlig løsning slik at kameraene igjen kan tas i bruk.