Ikke synlig politi på Oslo S - Dette bildet er tatt rundt klokken 12.00. Da var det ikke synlig politi på Oslo Sentralstasjon. NRK var tilbake på Oslo S noen timer senere, heller ikke da var det synlig politi på stedet. - Foto: Farid Ighoubah / NRK

– Synes det er rart at det ikke er synlig politi her

Politidirektoratet har varslet at væpnet politi skal være til stede ved sentrale objekter etter trusselen mot Norge. Folk NRK snakket med i Oslo sentrum, synes det er rart at det ikke var mer politi å se ved større samlingssteder.

Les saken
 

Siste meldinger