NRK Norge - Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Bjørnar Moxnes og Harald Stabell

Moxnes: – Jeg hadde et politisk ansvar for å rydde opp

OSLO TINGRETT (NRK:) Bjørnar Moxnes hevder at flere av opplysningene han publiserte fra en granskningsrapport etter den såkalte Lindeberg-saken allerede var offentlig. Med hjelp fra Rødt-politiker Erling Folkvord fjernet han store deler av sladdingen i rapporten, men politiet og kommunen mener han gikk for langt og brøt taushetsplikten.

Les saken

Siste meldinger