Hopp til innhold
Øygarden, fregatt med slagside
Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Fregatten KNM «Helge Ingstad»

Oppsummert

Fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» i 2018. Ingen omkom, men fregatten til over 4 milliarder kroner ble totalskadet. Vaktsjefen på fregatten er dømt til 60 dagers betinget fengsel for uaktsomhet.

 • Statsråden må svare etter «Helge Ingstad»-dommen

  Punktum er satt i «Helge Ingstad»-saken etter at vaktsjefen på fregatten valgte å ikke anke lagmannsrettens dom til Høyesterett.

  Vaktsjefen ble dømt for å ha uaktsomt forårsaket kollisjonen i 2018. Han var den eneste involverte enkeltpersonen som ble dømt.

  Nå må justisministeren svare om loven.

  Det er snakk om paragraf §356 i straffeloven, som sier at «uaktsom fremkalling av fare for allmennheten straffes med bot eller fengsel inntil 3 år».

  Etter dommen har flere organisasjoner varslet om at dommen kan få store konsekvenser for sikkerhetsarbeidet. Blant annet frykter Aleksander Wasland, forbundsleder i Norsk Flygerforbund, at ansatte i skipsfart, tungtransport og jernbane vil kvi seg for å rapportere om egne feil.

  Denne frykten var også en del av argumentasjonen som vaktsjefens forsvarere la fram i retten. Lagmannsretten svarte på disse påstandene ved å si at de bare forholdt seg til hva loven sier. Videre sa de at det er Stortinget som må vurdere om loven er hensiktsmessig slik den er i dag.

  Stortingsrepresentant Andreas Unneland (SV) har stilt spørsmål til justisministeren om hun vil vurdere bestemmelsen på nytt. Unneland sitter i justiskomiteen på Stortinget.

  – Det finnes både gode og dårlige grunner til at vi har det systemet vi har. Jeg vil utfordre regjeringen til å på nytt vurdere om dagens system er hensiktsmessig og godt i lys av den dommen som nå har kommet, sier Andreas Unneland til NRK.

  Da den nye straffeloven ble vedtatt i 2005, var paragrafen mannen er dømt for bare videreført fra tidligere lov. Forarbeidene til loven viser at den ikke er grundig vurdert i forbindelse med den nye loven.

  Leder av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp), sier til NRK at han ikke vil uttale seg konkret om «Helge Ingstad»-ulykken. Generelt sier han at en handling ikke er gjort i ond vilje, kan gi straffrihet i seg selv.

  – Det er vanskelig å se sammenhengen mellom frekvensen av feilrapportering i sikkerhetsarbeidet og det faktum at grov uaktsomhet i tjeneste og jobb har konsekvenser. Et system hvor grov uaktsomhet aldri vil resultere i personlige konsekvenser, vil ikke gjøre samfunnet sikrere og trolig svekke tilliten til samfunnsbærende institusjoner ytterligere, sier Amundsen til NRK.

  Vaktsjefen ble dømt til 60 dagers betinget fengsel etter kollisjonen.

 • Vaktsjefen på Helge Ingstad anker ikke dommen til Høyesterett

  Vaktsjefen på Helge Ingstad anker ikke dommen til Høyesterett.

  Han ble i lagmannsretten på nytt dømt til 60 dagers betinget fengsel etter ulykken i Bergen i 2018.

  – Saken har vært en svært stor belastning for vaktsjefen og hans familie. Han er uenig i lagmannsrettens domfellelse av ham, men etter en totalvurdering har han bestemt seg for å ikke å inngi anke over dommen, opplyser advokat Christian Lundin i en e-post til NRK.

 • Påtalemyndigheten håper dette er punktum for «Helge Ingstad»-saken

  Påtalemyndigheten mener dommen i «Helge Ingstad»-saken er grundig.

  Vaktsjefen ble dømt av Gulating lagmannsrett til 60 dagers betinget fengsel.

  – Vi vurderer den enstemmige dommen som svært grundig og anførsler som blant annet «systemsvikt», manglende erfaring og feil fra «Sola TS» og Fedje VTS er vurdert av lagmannsretten uten at de har funnet at dette har noen rettslig betydning for vurderingen av vaktsjefens handlinger denne natten, skriver statsadvokatene Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth i en pressemelding.

  Selv om de ikke fikk medhold i sin påstand om 120 dagers fengsel, og at straffen ble halvert, sier de at det viktige ikke var straffens lengde, men å plassere skyld.

  – Påtalemyndigheten håper vi med denne enstemmige og grundige dommen nå kan sette et strafferettslig punktum i saken, skriver de.

 • Den dømte vaktsjefen på «Helge Ingstad» vurderer anke

  – Han mener at lagmannsretten har lagt for liten vekt på de bankenforliggende årsakene til hendelsen, og mener det er uriktig at han da skal dømmes, sier vaktsjefens forsvarer Christian Lundin.

  – På hvilket punkt mener dere at Gulating lagmannsretten vurderer bevisbildet feil?

  – Det handler om at han gjorde så godt han kunne. Da blir det ikke riktig å straffes for det. Man bør heller lære av feil.

  – Hvordan jobber dere videre?

  – Vi vil nå gå grundig gjennom dommen og analysere om det er grunnlag for å anke dommen. Det er først og fremst lovanvendelsen vi da vil se på.

  – Er det sannsynlig at dere anker?

  – Det skal ikke jeg forskuttere. Han er langt nede, og svært preget over resultatet.

Forsvaret viste mandag frem skadene på KNM Helge Ingstad.