Hopp til innhold
Øygarden, fregatt med slagside
Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Fregatten KNM «Helge Ingstad»

Oppsummert

Fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» i 2018. Ingen personer omkom, men fregatten ble totalskadet og til slutt hogget opp. Mandag 16. januar 2023 startet rettssaken mot vaktsjefen som var på jobb.

 • Krever full frifinnelse av vaktsjefen på Helge Ingstad

  Forsvarer Tom Sørum krever full frifinnelse for vaktsjefen på Helge Ingstad.

  Subsidiært krever de at han straffes på mildest mulige måte.

  Aktor sammenlignet Helge Ingstad-ulykken med Sleipner-ulykken og la ned påstand om 120 dagers betinget fengsel. Kapteinen på Sleipner fikk i sin seks måneders betinget fengsel.

 • Ingstad-rettssaken: – Alt feilet samtidig, på samme tidspunkt

  I dag oppsummerer forsvarerne til den tiltalte vaktsjefen sin versjon av skipsulykken i 2018.

  Aktor mener at vaktsjefen må dømmes til 120 dagers betinget fengsel for uaktsomhet. Forsvarerne mener at vaktsjefen ikke kan straffes.

  De mener at det tiltalte gjorde bare hadde en liten del av skylden for at ulykken skjedde.

  – Alt feilet samtidig, på samme tidspunkt, sa forsvarer Christian Lundin i sin prosedyre.

  Han mener at andre på broen, trafikklederen på Fedje VTS, broen på Sola TS og systemer i Sjøforsvaret og på Fedje VTS også gjorde feil.

  – Tiltalte utgjør bare en av flere sikkerhetsbarrierer, sa Lundin.

  Da aktoratet oppsummerte hvordan de ser på ulykken, sammenlignet de den med Sleipner-ulykken i 1999.

  16 personer omkom da hurtigbåten MS «Sleipner» gikk på grunn, og kapteinen ble dømt.

  I sin prosedyre svarte vaktsjefens forsvarer Christian Lundin med å snu sammenligningen på hodet.

  Han viste til den nye sjøsikkerhetsloven, som kom i 2007. Han mener at denne loven i større grad fokuserer på systemfeil, og at det nå er rederiet som i større grad er ansvarlig for det som skjer på båter.

  – Det er ikke slik at sjefen på skipet har ansvaret alene, slik det var i gamle dager. Det er det rederiet som har, sa han.

  – Den enerådende kaptein har gått på land for lenge siden. Sleipner var den siste saken i det gamle systemet.

 • Opplæringssjef i Sjøforsvaret mener utdanningen var god nok

  I dag vitnet han som var sjefen for treningsseksjonen på KNM Tordenskjold forut for kollisjonen. Han hadde ansvar for å trene og følge opp de som jobbet med navigasjon på fregatter.

  Det er aktor som har kalt inn den erfarne offiseren som vitne i saken. Opplæringen vaktsjefen fikk er et tema i rettssaken.

  Aktor mener at årsaken til ulykken var at den tiltalte var uaktsom. Forsvarerne mener at andre hadde skyld i ulykken, og at den tiltalte ble klarert som vaktsjef for tidlig.

  I retten fikk opplæringssjefen spørsmål om opplæringen av vaktsjefer var god nok.

  – Jeg opplevde opplæringen som en troverdig og tilfredsstillende prosess. Navigasjonssikkerhet er en alvorlig ting. Det er ingen som vil ta lett på sikkerheten til sjøs, svarte han.

  Etter opplæringen er det skipssjefen som tar avgjørelsen om å klarere en vaktsjef. Preben Ottesen, som var skipssjef på KNM «Helge Ingstad» under ulykken, har tidligere sagt at han ikke ville godt og lagt seg om bord på skipet dersom han ikke stolte

  Dette støttet opplæringssjefen i sitt vitnemål.

  – Det ene er at du skal være trygg på deg selv og kunne sove trygt om natten i visshet om at de som styrer fartøyet kan gjøre det de skal. Det andre er at man må kunne se resten av besetningen i øynene og Ellers ville det blitt dårlig stemning.

  Opplæringssjefen gikk også ut mot Havarikommisjonens rapport. I den står det at Sjøforsvaret forut for kollisjonen klarerte personell raskere på grunn av bemanningsproblem. Den tiltalte vaktsjefen ble klarert etter åtte måneder.

  – Helt fra min tid på 90-tallet og framover var den normale klareringstiden på mellom et og to år. Så har du noen spesielt dyktige som ble klarert raskere, på 8–9 måneder. Det skjedde kanskje med én i året.

 • Taubåtkaptein ville gripe inn i radiokommunikasjon

  Tankskipet «Sola TS» ble tauet ut av Stureterminalen av to taubåter før kollisjonen med «Helge Ingstad».

  I dag vitnet kapteinen på den ene – «Tenax» – i Hordaland tingrett.

  Kapteinen fortalte at han lå festet til tankskipet med en line og lå 80 meter bak det. Over radioen hørte han losen snakke med Fedje VTS for å identifisere en ukjent båt som kom mot dem i fjorden.

  – Jeg hører at det utvikler seg, og jeg hørte godt hva «Helge Ingstad» sa. Men så ble det stille, og jeg tenkte det kanskje hadde løst seg ved at «Helge Ingstad» vek. Så begynte det på an igjen. Jeg tenkte at de burde snakket mer sammen. Det er ofte lurt å fortsette kommunikasjonen til situasjonen er avklart, sa kapteinen i retten.

  «Tenax» lå på styrbord side i akter på «Sola TS», mens «Helge Ingstad» kom forut fra babord. Det gjorde at han ikke så fregatten før kollisjonen inntraff, og det gnistret fra elektriske kabler.

  – Jeg satt der og hadde lyst til å snakke på radioen, men jeg så ikke «Helge Ingstad». Jeg brøt ikke inn fordi jeg var redd for å ødelegge for kommunikasjonen mellom dem.

  Han mener at «Helge Ingstad» burde sakket ned farten.

  – «Helge Ingstad» burde selvfølgelig sakke ned farten når det var tvil om situasjonen. Det var et klart signal da losen ropte «sving styrbord». Hvis du er usikker da, slakker du av farten, sa han.

  Øygarden
  Foto: Jan Kåre Ness / NTB
Forsvaret viste mandag frem skadene på KNM Helge Ingstad.