Hopp til innhold

Vaktsjef på fregatten KNM «Helge Ingstad» også dømt i lagmannsretten

Gulating lagmannsrett har dømt vaktsjefen etter at KNM «Helge Ingstad» kolliderte med et tankskip i november 2018.

Fregatten Helge Ingstad

Fregatten KNM Helge Ingstad fikk store skader etter sammenstøtet med tankskipet i november 2018.

Foto: Jakob Østheim

Ankesaken har gått i lagmannsretten denne høsten.

18 dager med 23 vitner som nok en gang har forklart seg i retten, et drøyt halvår etter at vaktsjefen i tingretten ble funnet skyldig og dømt til 60 dagers betinget fengsel.

Onsdag kom dommen i lagmannsretten: Vaktsjefen ble dømt til 60 dagers betinget fengsel.

– Påtalemyndigheten håper vi med denne enstemmige og grundige dommen nå kan sette et strafferettslig punktum i saken, skriver statsadvokat Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth, i en pressemelding.

I dommen er lagmannsretten klar på at tiltalte burde dømmes i tråd med tiltalen, og at han burde ha grepet inn langt tidligere for å unngå kollisjon.

De finner likevel en viss grad av unnskyldning siden Sola TS gikk med dekksbelysning forover.

Likevel mener retten vaktsjefen burde ha tatt høyde for at ikke alle skip oppfører seg likt.

«I dette tilfellet var Sola TS sin opptreden ikke overraskende, men stabil og synlig for tiltalte over lang tid. Tiltalte fikk flere signaler om at noe var galt, sågar i form av egen erkjennelse. Han hadde umiddelbar tilgang på flere alternative effektive navigasjonshjelpemidler som ved grunnleggende bruk ville ha avklart feiloppfattelsen. Tiltalte kan klart bebreides i slik grad at det er grunnlag for straffansvar for uaktsom navigering, » heter det i dommen.

ankesak helge ingstad

Den dømte vaktsjefen hadde uniform på seg da saken mot han gikk i lagmannsretten tidligere i høst.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Vaktsjefen sin forsvarer: – Gikk i kjelleren

Vaktsjefen hadde ansvaret for navigeringen, og påtalemakten mener han gjorde alvorlige feil da krigsskipet seilte sørover ved Stureterminalen, 8. november 2018.

– Han gikk i kjelleren da han fikk meldingen, sa vaktsjefen sin forsvarer Christian Lundin.

Lundin møtte vaktsjefen rett før klokka 11, og meddelte han resultatet fra lagmannsretten.

Han mener fortsatt det er uriktig at vaktsjefen skal dømmes.

helge-ingstad-dom-201223

Christian Lundin forteller at hans klient er lei seg, og at saken har vært en stor belastning.

Foto: Trygve Heide / NRK


– Vi skal gå gjennom dommen grundig med tanke på en anke. Er feilen som er gjort av slik art at det er strafferettslig korrekt å dømme ham, spør Lundin seg.

Ifølge Lundin er vaktsjefen skuffet og lei seg.

– Han gjorde så godt han kunne, og er lei seg for at han ble straffedømt for dette.
Dette har vært en svært belastende sak for han og hans familie. Hele saksbehandlingen er i strid med EMK og straffeutmålingen preges jo av dette, mener Lundin.

Påtalemakten fornøyd med dommen

Aktor, statsadvokat Benedikte Høgseth, mener at det ikke kom fram noe som helst nytt i ankesaken.

– Jeg tenker at det ikke har vært noen nye bevis. Det har vært mer av det samme. Alle disse anførslene var også framme og behandlet i tingretten, så slik vi vurderer det, er det ingen nye bevis, sa Høgseth etter at rettssaken var over.

Påtalemyndighetens påstand var 120 dager betinget fengsel, som den også var i tingretten.

Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta, aktorer i Helge Ingstad-saken

Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Sylta var aktorer da saken mot vaktsjefen gikk i retten.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Ifølge påtalemakten er ikke straffens lengde av avgjørende betydning.

Det sentrale for påtalemyndigheten har vært å fastslå ansvarsforholdet i saken, og at det i fredstid gjelder det samme aktsomhetskrav for ansvarshavende navigatører om bord på Sjøforsvarets fartøyer som for navigatører om bord på sivile fartøyer. Den utmålte straffens lengde og form har ikke vært det sentrale for påtalemyndigheten, skriver Høgseth og Sylta videre i pressemeldingen.

Brudd på EMK

Lagmannsretten skriver også at tiden som er gått før tiltalte har fått avgjort skyldspørsmålet er et klart brudd på hans rettigheter etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Dette sier påtalemyndigheten seg enig i, men viser til at det er en svært stor informasjonsmengde som har blitt gjennomgått.

Retten mener likevel at det har vært framlagt en betydelig mengde informasjon som ikke har vært avgjørende eller nødvendig for å føre saken mot vaktsjefen.

Statsadvokat Magne Sylta er uenig i det, og sier at de ha lagt fram det som trengtes.

– Vi mener vi har presentert en riktig mengde informasjon for retten. det som vi har tatt med var nødvendig og viktig for saken, sier Sylta.

Les også Uenighet etter «Helge Ingstad»-rettssaken: Til angrep på Sjøforsvarets holdninger

 
Rettsaken mot vaktsjefen om bord på fregatten KNM Helge Ingstad