Hopp til innhold

KNM «Helge Ingstad»-ulykken: Vaktsjefen dømt til 60 dagers betinget fengsel

Hordaland tingrett dømmer vaktsjefen på Helge Ingstad til betinget fengsel etter fregattulykken. – Han tar denne dommen tungt, sier forsvareren hans.

Øygarden, fregatt med slagside

FORLISTE: Fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med oljetankeren «Sola TS» i Hjeltefjorden i november 2018.

Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Det har gått fire og et halvt år siden fregattforliset i Hjeltefjorden i 2018.

Fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» utenfor Stureterminalen om natten 8. november 2018.

Ingen omkom i ulykken, men krigsskipet sank og måtte senere bli hogget opp.

En nå 33 år gammel mann var vaktsjef om bord på krigsskipet, og hadde ansvaret for å navigere båten.

I vinter har Hordaland tingrett behandlet spørsmålet: Kan han dømmes for feilene han gjorde?

Mandag kom dommen.

Vaktsjefen dømmes til 60 dagers betinget fengsel etter ulykken.

– Han tar denne dommen tungt. Han er skuffet over resultatet og mener fortsatt at det er uriktig å klandre ham i strafferettslig kontekst alene for denne ulykken, sier hans forsvarer Christian Lundin.

Vaktsjefen har ikke tatt stilling til om han skal anke dommen.

Les også: 21 minutt i Hjeltefjorden: Slik skjedde fregattkollisjonen

Fregatt og tankskip kolliderte.
Fregatt og tankskip kolliderte.

Derfor blir han dømt

Ifølge forsvarer Lundin legger tingretten vekt på fire forhold som gjør at Hordaland tingrett dømmer vaktsjefen:

  • Vaktsjefen fulgte ikke med på radar i tilstrekkelig grad.
  • Vaktsjefen fikk ikke med seg oppkall på VHF-radioen.
  • Vaktsjefen gjorde kursendringer babord, uten å forsikre seg om hva han skulle svinge unna.
  • Ingen andre handlet på en ekstraordinær måte som kan unnskylde hans handling.

Lundin sier at én meddommer tok dissens i dommen. Denne dommeren mener at vaktsjefen ble klarert for tidlig og hadde et opplæringsansvar som tok fokuset vekk.

– Han burde aldri ha stått på den broen med den erfaringen han hadde. Og han hadde i tillegg et opplæringsansvar. Han gjorde så godt han kunne, mener han selv, sier Lundin.

Dommen er på 60 sider.

– Vi er veldig fornøyd med dommen. Retten har vært enige med oss i de sentrale punktene, sier statsadvokat Benedikte Høgseth til NRK.

Brøt fem sjøveisregler

Retten har tatt stilling til hvorvidt fregatten brøt sjøveisreglene.
Disse sjøveisreglene ble brutt ulykkesnatten, mener retten:

  • Sjøveisregel fem om utkikk fordrer at alle navigasjonshjelpemidler benyttes. Retten mener vaktsjefen ikke holdt tilstrekkelig utkikk da han ikke brukte hjelpemidler som radar, elektroniske sjøkart eller kikkert.
  • Retten mener fregatten ikke tilpasset farten til forholdene, og dermed brøt sjøveisregel seks. I dommen blir det fremhevet at fregatten ikke sakket farten selv om det forelå usikkerhet rundt det lysende objektet som viste seg å være Sola TS.
  • «Det ble ikke benyttet andre hjelpemidler om bord enn tiltaltes egne øyne. Det var klart ikke tilstrekkelig», skriver retten om overtredelsen av sjøveisregel sju, som sier at fare for sammenstøt skal avklares. Overtredelsen grunngis av at ikke alle de tilgjengelige hjelpemidlene ble brukt.
  • Retten mener vaktsjefen brøt sjøveisregel åtte om unnamanøvre da fregattens manøver bort fra Sola TS verken var tidsnok, tydelig nok eller tilstrekkelig nok.
  • Sjøveisregel fjorten bestemmer at begge fartøy har vikeplikt til styrbord når det foreligger motsatte eller nesten motsatte kurser. Ingstad endret derimot kurs mot babord. «Ingstad overholdt dermed ikke vikeplikten etter denne regelen», heter det i dommen.

Flere års behandling gir mildere straff

Dommerne skriver i dommen at de ikke har funnet direkte sammenlignbare dommer i rettspraksis, men at Sleipner-dommen fra 2003 ligner noe når det kommer til spørsmålet om uaktsomhet:

«Retten er derfor kommet til at straffenivået i utgangspunktet vil ligge på samme nivå som i Sleipner-dommen, det vil si betinget fengsel i 6 måneder.»

I dommen heter det at saksbehandlingen av påtalespørsmålet tok mer enn to år. Saken var ferdig etterforsket i juli 2020.
«Dette utgjør et brudd på EMK, og må tillegges betydelig vekt ved utmålingen av straff», står det i dommen.

Krevde full frifinnelse

Aktoratet mente vaktsjefen må stå ansvarlig for kollisjonen. De ba om 120 dagers betinget fengsel for den nå 33 år gamle mannen.

Vaktsjefen har hele tiden nektet straffskyld.

Forsvarerne hans mener vaktsjefens feil bare hadde en liten del av skylden for at ulykken skjedde. De mente han måtte frifinnes.

I løpet av de åtte ukene rettssaken pågikk, fikk tingretten servert argumenter for og imot om vaktsjefen kunne bli dømt.

KNM Helge Ingstad under vann

SANK: KNM «Helge Ingstad» var en av Norges fem fregatter. Den sank etter ulykken. Etter et dramatisk forsøk på redningsaksjon, gikk fregatten tapt og ble til slutt hogget opp.

Foto: Kystverket, Kystvakten/Forsvaret

Det har skapt reaksjoner, spesielt i forsvarskretser, at én enkeltperson alene kunne få straff for ulykken. Blant andre mente sjøforsvarssjefen at ulykken skyldtes systemfeil i Sjøforsvaret.

Før rettssaken aksepterte Forsvarsdepartementet en bot på 10 millioner kroner etter ulykken, men partene er uenige om hva det innebærer.

Aktor mener boten er en erkjennelse av at én av de ansatte i Forsvaret har gjort feil, mens forsvarerne mener at boten indikerer systemfeil.

Det er ennå ikke kjent om noen av partene vil anke.