Hopp til innhold

Vaktsjefen på «Helge Ingstad» anker: – Han mener han er uskyldig

Over fire og et halvt år etter fregattkollisjonen får saken et nytt kapittel.

Fregatten Helge Ingstad krenger heftig i vannskorpen

FREGATT: «Helge Ingstad» var en av Norges fem fregatter. Den kolliderte i november 2018, og er nå solgt som skrapmetall.

Foto: Kystvakten

– Han har besluttet å anke. Grunnen til det er at han er uenig i tingrettens dom når det gjelder uaktsomhet. Totalt handler det om at han ikke kan klandres i tilstrekkelig grad i strafferettslig kontekst, sier vaktsjefens forsvarer Christian Lundin.

Han har kalt inn til pressekonferanse klokken 10.

Vaktsjefen ble dømt i Hordaland tingrett for å ha uaktsomt forårsaket fregattulykken.

Straffen var 60 dagers betinget fengsel.

Natt til 8. november 2018 kolliderte fregatten med tankskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden.

Etter en mislykket redningsaksjon måtte fregatten senere hogges opp.

Les også: KNM «Helge Ingstad»-ulykken: Vaktsjefen dømt til 60 dagers betinget fengsel

Øygarden, fregatt med slagside
Øygarden, fregatt med slagside

Erkjenner feilvurdering, men mener han er uskyldig

Vaktsjefen mener at han ikke hadde gode nok forutsetninger for å styre krigsskipet.

Blant annet var to personer på opplæring på broen da fregatten kolliderte. I tillegg mener vaktsjefen at han ble for tidlig klarert.

– Han erkjenner en feilvurdering, men mener at retten må se på de bakenforliggende forutsetningene for at han handlet som han gjorde, sier Lundin.

Vaktsjefen må nå forberede seg på en ny runde i retten.

– At saken har vært en stor belastning for ham, og at vi sånn sett kunne blitt ferdig med den nå, har veid tungt på den andre siden av vektskålen. Men han mener at han er uskyldig, sier Lundin.

Statsadvokat Benedikte Høgseth er aktor i saken. Hun er uenig i vurderingene til vaktsjefen.

– Det er linjen som har vært anført i tingretten. Vi har tatt ut en tiltale og er uenig i de vurderingene. Tingretten har lagt til grunn at han er uaktsom, sier hun.

BT omtalte anken først.

Anken er nå sendt til Riksadvokaten.

Innen to uker skal vaktsjefens forsvarere sende et støtteskriv til Gulating lagmannsrett hvor de argumenterer for anken. Deretter skal lagmannsretten ta stilling til om anken skal fremmes eller ikke.

Saken er forhåndsberammet i Gulating lagmannsrett fra 16. oktober.

Befaring i fregatt-saken

BRO: Den tiltalte vaktsjefen (33) hadde kommandoen på fregatten KNM «Helge Ingstad». Bildet er fra rettens befaring på søsterskipet KNM «Roald Amundsen».

Foto: Geir Olsen / POOL / NTB

To måneder i retten

Saken var etterforsket i juli 2020, men først i januar 2023 startet rettssaken, over fire år etter kollisjonen.

34 vitner forklarte seg for Hordaland tingrett. Rettssaken gikk over to måneder.

Vaktsjefen mente at han måtte frifinnes. Aktoratet la ned påstand om 120 dagers betinget fengsel.

Retten la vekt på fire hovedmomenter i dommen:

  • Vaktsjefen fulgte ikke med på radar i tilstrekkelig grad
  • Vaktsjefen fikk ikke med seg oppkall på VHF-radioen
  • Ingen andre handlet på en ekstraordinær måte som kan unnskylde hans handling.
  • Vaktsjefen gjorde kursendringer babord, uten å forsikre seg om hva han skulle svinge unna.

Data fra fregatten viser at krigsskipet endret kurs mot babord fire ganger like før sammenstøtet. Dette var et avvik fra den forhåndsplanlagte kursen, og imot vikeplikten til sjøs.

Kursen ble endret mer enn ti grader babord. Retten skriver at dette skjedde «uten at det ble foretatt noen undersøkelser av hvorfor den forhåndsvaliderte kursen måtte endres».

Lundin mener likevel at vaktsjefen ikke kan straffes for dette.

– Man må se på de bakenforliggende årsakene til at han gjør valget om å endre kurs. Det handler om en totalvurdering, en totalvurdering som han mener retten svikter på, sier Lundin.