Valresultat 2019

Balsfjord

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,9 %
139 røyster
25,0 %
129 røyster
19,6 %
101 røyster
11,0 %
57 røyster
6,4 %
33 røyster
4,7 %
24 røyster
2,7 %
14 røyster
2,5 %
13 røyster
1,2 %
6 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval