Valresultat 2019

Alta

Bossekop
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,8 %
418 røyster
17,0 %
256 røyster
12,6 %
189 røyster
11,4 %
172 røyster
8,0 %
121 røyster
7,6 %
115 røyster
6,1 %
92 røyster
4,2 %
63 røyster
4,1 %
62 røyster
0,7 %
11 røyster
0,3 %
5 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  5 392 røysteføre i Bossekop.
57 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Bossekop
Fylkestingsval