Valresultat 2019

Alta

Komsa
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

17,9 %
150 røyster
16,5 %
139 røyster
13,0 %
109 røyster
12,9 %
108 røyster
11,8 %
99 røyster
11,5 %
97 røyster
7,9 %
66 røyster
4,4 %
37 røyster
3,1 %
26 røyster
1,0 %
8 røyster
0,1 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 802 røysteføre i Komsa.
60 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Komsa
Fylkestingsval