Valresultat 2019

Alta

Tellekrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,8 %
19 røyster
18,4 %
9 røyster
10,2 %
5 røyster
10,2 %
5 røyster
6,1 %
3 røyster
6,1 %
3 røyster
6,1 %
3 røyster
2,0 %
1 røyster
2,0 %
1 røyster
0,0 %
0 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  141 røysteføre i Tellekrets.
62 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Tellekrets
Fylkestingsval