Valresultat 2019

Alta

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

23,9 %
902 røyster
17,3 %
653 røyster
14,7 %
554 røyster
11,0 %
414 røyster
8,6 %
323 røyster
7,7 %
289 røyster
7,6 %
285 røyster
4,9 %
186 røyster
3,4 %
130 røyster
0,5 %
20 røyster
0,5 %
18 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval