2019 VÁLGABOHTOSAT

Alta

Bossekop
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

27,8 %
418 jienat
17,0 %
256 jienat
12,6 %
189 jienat
11,4 %
172 jienat
8,0 %
121 jienat
7,6 %
115 jienat
6,1 %
92 jienat
4,2 %
63 jienat
4,1 %
62 jienat
0,7 %
11 jienat
0,3 %
5 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  5 392 jienastanvuoigatvuođalačča.
57 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Bossekop
Fylkkadikkeválggat