Valresultat 2019

Kinn

Skavøypoll
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,7 %
120 røyster
22,5 %
109 røyster
22,1 %
107 røyster
10,3 %
50 røyster
6,6 %
32 røyster
6,0 %
29 røyster
3,9 %
19 røyster
2,3 %
11 røyster
0,8 %
4 røyster
0,8 %
4 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  1 108 røysteføre i Skavøypoll.
69 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Skavøypoll
Fylkestingsval