Valresultat 2019

Kinn

Nordalsfjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

60,0 %
54 røyster
18,9 %
17 røyster
7,8 %
7 røyster
4,4 %
4 røyster
3,3 %
3 røyster
2,2 %
2 røyster
2,2 %
2 røyster
1,1 %
1 røyster
0,0 %
0 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  154 røysteføre i Nordalsfjord.
77 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Nordalsfjord
Fylkestingsval