Valresultat 2019

Kinn

Raudeberg
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,4 %
101 røyster
24,9 %
99 røyster
14,1 %
56 røyster
12,3 %
49 røyster
11,1 %
44 røyster
4,8 %
19 røyster
4,5 %
18 røyster
1,3 %
5 røyster
1,0 %
4 røyster
0,8 %
3 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  918 røysteføre i Raudeberg.
68 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Raudeberg
Fylkestingsval