Valresultat 2019

Kinn

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

22,7 %
621 røyster
19,8 %
542 røyster
15,7 %
428 røyster
12,1 %
330 røyster
9,8 %
267 røyster
7,1 %
193 røyster
4,6 %
125 røyster
4,3 %
117 røyster
3,3 %
89 røyster
0,7 %
20 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval