Valgresultat 2019

Innlandet

Stor-Elvdal
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

37,3 %
494 stemmer
30,3 %
401 stemmer
10,2 %
135 stemmer
9,8 %
130 stemmer
6,3 %
83 stemmer
6,1 %
81 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Beholder Arbeiderpartiet flertallet?

Ved forrige kommunevalg fikk Arbeiderpartiet rent flertall. Får de over halvparten av plassene i år også?

Nei, de beholder ikke flertallet
Årets valg6 av 17 plasser
Forrige valg9 av 17 plasser
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret, må partier få flertall i salen.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Sosialistisk Venstreparti.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Stor-Elvdal kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Stor-Elvdal bør slå seg sammen men en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Elever ved grunn­sko­len bør få gratisskolemat.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Stor-Elvdal kommune bør gi dis­pen­sa­sjon for boset­ting på hytter.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Eien­doms­skat­ten i Stor-Elvdal bør beholdes på 3,5 promille de neste fire årene.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Stor-Elvdal bør slå seg sammen men en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er helt enig i at:

Elever ved grunn­sko­len bør få gratisskolemat.

Senterpartiet er helt enig i at:

Stor-Elvdal kommune bør gi dis­pen­sa­sjon for boset­ting på hytter.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Eien­doms­skat­ten i Stor-Elvdal bør beholdes på 3,5 promille de neste fire årene.

Senterpartiet er helt enig i at:

Snø­scoo­ter­le­den fra Rendalen bør for­len­ges til Tekna park.

Senterpartiet er helt enig i at:

Barne­ha­ger kan like gjerne drives privat som kom­mu­nalt.

Senterpartiet er helt enig i at:

Sollia skole bør bestå de neste fire årene.

Visste du at ...

Det er  2 005 stemmeberettigede i Stor-Elvdal.
68 %har stemt
Av alle 1 350 stemmer i Stor-Elvdal var 478 forhåndsstemmer, altså
35 %forhåndsstemmer
Av alle 1 350 stemmer i Stor-Elvdal var
26blanke stemmer
I Stor-Elvdal stilte
6lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Stor-Elvdal
Fylkestingsvalg