Valresultat 2019

Innlandet

Trysil
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

39,1 %
1469 røyster
33,7 %
1264 røyster
12,6 %
472 røyster
5,7 %
213 røyster
4,8 %
179 røyster
1,8 %
67 røyster
1,6 %
61 røyster
0,8 %
30 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Trysil kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør være bygge­stopp i Trysil sentrum.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bygging av vind­møl­ler bør stoppes.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Trysil bør vurdere å innføreturist­skatt.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Inter­kom­mu­nalt sam­ar­beid bør rever­se­res.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Som et prøve­pro­sjekt bør Trysil innføre leksefri skole fra 1. til 4. klasse.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Trysil må si nei til å ta imot flere flykt­nin­ger.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten i Trysil må redu­se­res eller fjernes.

Visste du at ...

Det er  5 449 røysteføre i Trysil.
70 %har røysta
Av alle 3 788 røyster i Trysil var 997 røyster, altså
26 %førehandsrøyster
Av alle 3 788 røyster i Trysil var
33blanke røyster
I Trysil stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Trysil
Fylkestingsval