Valresultat 2019

Elverum

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

34,8 %
849 røyster
18,2 %
444 røyster
14,8 %
361 røyster
11,2 %
272 røyster
7,1 %
173 røyster
6,3 %
153 røyster
3,9 %
96 røyster
2,2 %
54 røyster
1,4 %
35 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval