Valresultat 2019

Innlandet

Sør-Odal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

35,2 %
1370 røyster
19,0 %
738 røyster
13,2 %
512 røyster
10,7 %
417 røyster
6,4 %
248 røyster
5,4 %
209 røyster
3,3 %
128 røyster
2,7 %
104 røyster
2,1 %
81 røyster
1,6 %
63 røyster
0,6 %
22 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Sør-Odal kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er positivt at fri­sko­ler etab­le­rer seg i Sør-Odal kommune.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Skoler og barne­ha­ger i Sør-Odal bør pri­va­ti­se­res.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør serveres skolemat ved nye Glom­masvin­gen barne- og ung­doms­skole.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Sør-Odal kommune bør kun kjøpe varer og tje­nes­ter av firmaer med fag­or­ga­ni­serte ansatte.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Sør-Odal kommune bør bli plastfri.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er positivt at fri­sko­ler etab­le­rer seg i Sør-Odal kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sør-Odal bør bli en del av Viken i løpet av kommende fire­års­pe­riode.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Skoler og barne­ha­ger i Sør-Odal bør pri­va­ti­se­res.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Biblio­te­ket i Sør-Odal bør være døgn­åpent med tilgang via låne­kor­tet.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Sør-Odal kommune bør teste en ordning med leksefri skole.

Visste du at ...

Det er  6 496 røysteføre i Sør-Odal.
61 %har røysta
Av alle 3 939 røyster i Sør-Odal var 1 233 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 3 939 røyster i Sør-Odal var
47blanke røyster
I Sør-Odal stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Sør-Odal
Fylkestingsval