Valresultat 2019

Sør-Odal Bygdeliste
Kommuneval

Denne lista finst berre iSør-Odal

Partioppslutning

10,7 %
417 røyster
35,2 %
1370 røyster
19,0 %
738 røyster
13,2 %
512 røyster
6,4 %
248 røyster
5,4 %
209 røyster
3,3 %
128 røyster
2,7 %
104 røyster
2,1 %
81 røyster
1,6 %
63 røyster
0,6 %
22 røyster

Kva meiner Sør-Odal Bygdeliste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Sør-Odal Bygdeliste er heilt einig i at:

Det er positivt at fri­sko­ler etab­le­rer seg i Sør-Odal kommune.

Sør-Odal Bygdeliste er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Sør-Odal bør redu­se­res eller fjernes.

Sør-Odal Bygdeliste er heilt ueinig i at:

Skoler og barne­ha­ger i Sør-Odal bør pri­va­ti­se­res.

Sør-Odal Bygdeliste er heilt einig i at:

Sør-Odal kommune bør teste en ordning med leksefri skole.

Sør-Odal Bygdeliste er heilt einig i at:

Sør-Odal kommune bør kun kjøpe varer og tje­nes­ter av firmaer med fag­or­ga­ni­serte ansatte.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti