2019 VÁLGABOHTOSAT

Eidsvoll

Eidsvoll Verk
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

24,4 %
353 jienat
22,5 %
325 jienat
18,6 %
269 jienat
11,3 %
163 jienat
5,3 %
76 jienat
4,6 %
66 jienat
4,3 %
62 jienat
3,7 %
54 jienat
3,3 %
47 jienat
1,9 %
28 jienat
0,1 %
1 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  3 147 jienastanvuoigatvuođalačča.
62 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Eidsvoll Verk
Fylkkadikkeválggat