Valresultat 2019

Nes - Akershus

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,9 %
1068 røyster
18,7 %
514 røyster
10,2 %
279 røyster
9,5 %
260 røyster
7,9 %
217 røyster
6,3 %
172 røyster
3,2 %
88 røyster
3,0 %
81 røyster
1,9 %
51 røyster
0,4 %
12 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval