Valresultat 2019

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt
Kommuneval

Denne lista finst berre iNes - Akershus

Partioppslutning

5,9 %
630 røyster
34,4 %
3664 røyster
21,6 %
2300 røyster
12,5 %
1330 røyster
12,2 %
1295 røyster
5,3 %
563 røyster
3,0 %
316 røyster
2,6 %
272 røyster
2,1 %
225 røyster
0,6 %
63 røyster

Kva meiner Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt einig i at:

Sju etasjer blir for høyt på Årnes.

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt ueinig i at:

Grende­sko­len Framtun må legges ned.

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt ueinig i at:

Det er fint om elevene i Nes kan få gå på privat ung­doms­kole.

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt einig i at:

Nes må holde fast ved planene for E16 gjennom Vormsund.

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt ueinig i at:

Hus­ei­erne i Nes må få slippe eien­doms­skatt.

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt ueinig i at:

Private sel­ska­per bør få drive eldre­om­sorg i Nes.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti