Valresultat 2019

Tverrpolitisk seniorliste
Kommuneval

Denne lista finst berre iNes - Akershus

Partioppslutning

2,1 %
225 røyster
34,4 %
3664 røyster
21,6 %
2300 røyster
12,5 %
1330 røyster
12,2 %
1295 røyster
5,9 %
630 røyster
5,3 %
563 røyster
3,0 %
316 røyster
2,6 %
272 røyster
0,6 %
63 røyster

Kva meiner Tverrpolitisk seniorliste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Tverrpolitisk seniorliste er heilt einig i at:

Hus­ei­erne i Nes må få slippe eien­doms­skatt.

Tverrpolitisk seniorliste er heilt einig i at:

Private sel­ska­per bør få drive eldre­om­sorg i Nes.

Tverrpolitisk seniorliste er heilt einig i at:

Matjorda på Årnes må ikke bebygges med boliger eller næring.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti