Valgresultat 2019

Viken

Ås
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

26,7 %
2597 stemmer
18,5 %
1798 stemmer
12,5 %
1212 stemmer
12,1 %
1178 stemmer
9,7 %
945 stemmer
8,6 %
833 stemmer
4,8 %
465 stemmer
4,7 %
457 stemmer
2,5 %
239 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 33 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Rødt var veldig nær å vinne et mandat fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Ås kommune. Miljøpartiet De Grønne har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Ås kommune bør legge ned Kroer skole.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Eien­doms­skatt på bolig bør innføres i Ås.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Private sel­ska­per bør få lov til å drive eldre­om­sorg i Ås.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

En stor del av fram­ti­dig utbyg­ging i Ås burde skje i andre områder enn sentrum.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Ås kommune bør legge ned Kroer skole.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Ås kommune bør selge Hangar­tomta ved jern­bane­sta­sjo­nen til eien­doms­ut­vik­lere.

Miljøpartiet De Grønne er helt enig i at:

Par­ke­rings­mu­lig­he­tene i Ås sentrum bør begren­ses mer.

Miljøpartiet De Grønne er helt enig i at:

Ås bør ta imot flere flykt­nin­ger.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Private sel­ska­per bør få lov til å drive eldre­om­sorg i Ås.

Visste du at ...

Det er  15 370 stemmeberettigede i Ås.
65 %har stemt
Av alle 9 859 stemmer i Ås var 2 803 forhåndsstemmer, altså
28 %forhåndsstemmer
Av alle 9 859 stemmer i Ås var
135blanke stemmer
I Ås stilte
9lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Ås
Fylkestingsvalg