Valresultat 2019

Tingvoll

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,3 %
119 røyster
27,0 %
106 røyster
13,5 %
53 røyster
10,2 %
40 røyster
9,7 %
38 røyster
5,1 %
20 røyster
4,3 %
17 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval