Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Surnadal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

46,0 %
1396 røyster
29,9 %
906 røyster
7,5 %
227 røyster
6,2 %
188 røyster
5,3 %
161 røyster
2,6 %
79 røyster
2,5 %
77 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Surnadal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Surnadal bør ikkje legge til rette for industri, veg­byg­ging og bustad­felt på dyrka jord.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Dersom ein skal redusereeige­doms­skat­ten i Surnadal no, må ein vere villig til å gjere kutt i kom­mu­nale tilbod.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Surnadal kommune bør snarast selje Stangvik alders­heim til privat utbyggar.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Todalen og Stangvik opp­vekst­sen­ter bør på sikt sam­lo­ka­li­se­rast.

Visste du at ...

Det er  4 802 røysteføre i Surnadal.
64 %har røysta
Av alle 3 049 røyster i Surnadal var 735 røyster, altså
24 %førehandsrøyster
Av alle 3 049 røyster i Surnadal var
15blanke røyster
I Surnadal stilte
7lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Surnadal
Fylkestingsval