Valgresultat 2019

Møre og Romsdal

Rauma
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

23,2 %
906 stemmer
20,8 %
813 stemmer
19,3 %
754 stemmer
17,0 %
664 stemmer
5,1 %
200 stemmer
4,2 %
165 stemmer
4,2 %
165 stemmer
3,9 %
154 stemmer
2,1 %
81 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 27 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Fremskrittspartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Sosialistisk Venstreparti.

Hva mener partiene?

Sosialistisk Venstreparti har flest stemmer og øker mest i Rauma kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Sosialistisk Venstreparti er helt uenig i at:

Rauma bør innføreturist­skatt som tiltak mot kon­se­kven­sene av masse­tu­risme.

Sosialistisk Venstreparti er helt uenig i at:

Rauma bør åpne opp for flere privatebarne­ha­ger.

Sosialistisk Venstreparti er helt uenig i at:

Poli­ti­kerne bør vurdere å kon­kur­ranse­ut­sette tje­nes­ter som renhold og vakt­mes­ter­opp­ga­ver i Rauma.

Sosialistisk Venstreparti er helt uenig i at:

Antall ung­doms­sko­ler bør på sikt redu­se­res i Rauma.

Visste du at ...

Det er  5 905 stemmeberettigede i Rauma.
67 %har stemt
Av alle 3 921 stemmer i Rauma var 1 643 forhåndsstemmer, altså
42 %forhåndsstemmer
Av alle 3 921 stemmer i Rauma var
19blanke stemmer
I Rauma stilte
9lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Rauma
Fylkestingsvalg