Valresultat 2019

Innlandet

Skjåk
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

60,9 %
774 røyster
25,4 %
323 røyster
13,6 %
173 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Skjåk kommune. Bygdalista i Skjåk har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Skjåk bør slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner de nærmeste årene.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det er vik­ti­gere å prio­ri­tereflom­sik­ring enn å renovere Skjåk­hal­len nå.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Skjåk bør innføreeien­doms­skatt.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Skjåk klarer seg med to barne­ha­ger.

Bygdalista i Skjåk er heilt einig i at:

Det er vik­ti­gere å prio­ri­tereflom­sik­ring enn å renovere Skjåk­hal­len nå.

Bygdalista i Skjåk er heilt einig i at:

Skjåk klarer seg med to barne­ha­ger.

Visste du at ...

Det er  1 819 røysteføre i Skjåk.
71 %har røysta
Av alle 1 282 røyster i Skjåk var 704 røyster, altså
55 %førehandsrøyster
Av alle 1 282 røyster i Skjåk var
12blanke røyster
I Skjåk stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Skjåk
Fylkestingsval