Vindmøller Bessakerfjellet
Foto: Linda Bjørgan / NRK

Vindkraft i Trøndelag

 • Høyesterett om vindmøller, Åfjord

  Høyesterett tar ikke stilling til framtida for vindmøllene i Åfjord. Det kommer fram i en sjelden presisering av en dom fra oktober i fjor. Der fikk reindriftssamene i området medhold i at bygginga av vindparkene på Storheia og Roan var ulovlig. Retten gir vanligvis ikke noen annen begrunnelse enn det som kommer fram i domspapirene. Om møllene skulle stå eller rives var ikke tema for rettens behandling, sier høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye til Adresseavisen.

  Rein Storheia
  Foto: Rita Kleven / nrk
 • Adresseavisen: – Regjeringen må finne en rask løsning

  Adresseavisen mener Olje- og energidepartementet raskt må komme fram til en løsning slik at reindrifta i Fosen i Trøndelag kan fortsette.

  – Departementet må komme fram til en konklusjon i løpet av kort tid. Ellers vil det lett oppstå en mistanke om at de bevisst lar saken trekke i langdrag, slik at turbinene i mellomtida kan få stå og produsere strøm, skriver avisen en lederartikkel.

  Avisen mener saken er grundig utredet gjennom flere runder i rettsapparatet. – Det er ingen tvil om at vindturbinene og de store naturinngrepene rundt dem ødelegger vinterbeitet, skriver avisen.

  Statsråd Marte Mjøs Persen besøkte anlegget i høst etter at dommen fra Høyesterett var avsagt.

  Marte Mjøs Persen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Vil at FN behandler vindkraftklage

  Samerådet ber FNs rasediskrimineringskomite (CERD) om å fortsette behandlingen av reindriftssamenes klage til de om vindkraftsaken på Fosen. "Samerådet forventer at Norge følger opp dommen fra Høyesterett og sørger for at vindkraftanleggene på Storheia og Roan på Fosen demonteres, slik at beitemarkene kan tas i bruk av reinbeitedistriktet igjen så snart som mulig", skriver Samerådet i en pressemelding. Les mer om klagen i saken under.

 • Energiminister på besøk etter dom

  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen er i dag på Fosen. Hun har besøkt Roan vindpark og møtt de to driftsgruppene i Fosen reinbeitedistrikt og Sametinget. Besøket avsluttes med et besøk til Storheia vindpark.

  Høyesterett slo nylig fast at Norge brøt folkeretten da det ble gitt tillatelse til å bygge Storheia og Roan vindkraftanlegg. Flere grupperinger ønsker nå at turbinene skal rives.

Siste fra Trøndelag

Grete Thobroe, programleder Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens første Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens første Midtnytt