Hopp til innhold
Vindmøller Bessakerfjellet
Foto: Linda Bjørgan / NRK

Vindkraft i Trøndelag

 • Psykologer støtter Fosen-aksjonistene: Kan påvirke psykiske helse

  Den norske psykologforeningen rykker ut med støtte til Fosen-aksjonistene og advarer mot at håndteringen av saken kan ramme samers psykiske helse.

  Det er menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen, ved Karl Eldar Evang, Alba Lorena Sanchez Banoun og Runa Kongsvik, som gir støtte til samenes sak.

  – Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen mener at Fosen-saken må sees i lyset av den langvarige, brutale og ødeleggende fornorskingpolitikken som systematisk har blitt ført av den norske staten gjennom hele forrige århundre og helt opp i vår tid, skriver de.

  De skriver at fornorskningen har skadet mange enkeltindivider og rammet hele kulturen.

  – Som psykologer ser vi at hvordan det norske storsamfunnet og den norske regjering i dag respekterer eller ikke respekterer høyesterettsdommen i Fosen saken, vil påvirke samiske menneskers opplevelse av om de i dag har rettssikkerhet som urfolk, eller om de fortsatt skal settes utenfor og overkjøres, skriver de.

  – Vi mener at det er grunn til å tro at forløpet i Fosen-saken, som en del av konfrontasjonen med storsamfunnet, vil kunne påvirke psykisk helse i den samiske befolkningen. Derfor ber vi om at regjeringen fullt og helt respekterer den aktuelle høyesterettsdommen, avslutter psykologene. (NTB)

 • Flertall sier nei til riving av omstridte vindturbiner

  En av tre spurte støtter aksjonistenes krav om å rive vindturbinene på Fosen, ifølge en undersøkelse. Men 44 prosent sier nei til riving.

  Det kommer fram i en måling Respons Analyse har gjort for VG.

  Spørsmålet som ble stilt var: Støtter du aksjonistenes krav om at vindturbinene på Fosen skal rives?

  44 prosent av de 1.000 som svarte på spørreundersøkelsen sier at de er enig med regjeringens ønske om å ikke rive turbinene. 33 prosent støtter kravet fra aksjonistene om at vindturbinene må rives. 23 prosent svarer at de ikke er sikre.

  I oktober 2021 falt dommen fra Høyesterett om at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftverk på Fosen, Roan og Storheia, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene på Fosen. Konsesjonene er dermed ugyldige.

  23. februar, etter 500 dager uten en løsning, gikk aktivister fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom til aksjon og okkuperte inngangspartiet til Olje- og energidepartementet og flere andre departementer.

  De to vindkraftverkene sto ferdige i 2018 og 2019. Det har kostet anslagsvis 6 milliarder kroner å sette opp de i alt 151 vindturbinene. Aksjonistene krever at de rives, men regjeringen ønsker at de skal få stå.

 • Reineiere på Fosen åpne for kompromiss

  Flere av reineierne på Storheia på Fosen åpner for at de omstridte vindturbinene kan stå. Men da må de fjernes før konsesjonstiden er over.

  – Reindriften kan være villig til å inngå en avtale om en begrenset driftstid for vindkraftverket. Det vil si at man blir enige om at det skal få stå, men ikke ut konsesjonstiden på 25 år, sier reineiernes advokat Erik Brønner til Klassekampen.

  Brønner opplyser at Sør-Fosen sijte (reindriften på Fosen består av to siidaer, Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida) la fram dette forslaget for Fosen Vind rett etter at Høyesterett avsa sin dom høsten 2021.

  – Utbygger ville oppnådd at reindriften ikke står fast ved krav om at vindmøllene må rives nå og går med på at de får stå en viss periode, men ikke full konsesjonstid. Reindrifta ville på sin side fått forutsigbarhet for når vindmøllene skal tas ned. Det er en kompromissløsning, sier han.

  Det er nettopp vedtaket om konsesjonen på 25 år som Høyesterett har fastsatt er ulovlig, og som gjør at vindmøllene på Fosen bryter med menneskerettighetene til reindriftsutøverne i området.

  Brønner vil ikke si noe om hvor mange av reineierne som er villige til å bli med på en slik løsning, men sier at en slik avtale også må inkludere en økonomisk kompensasjon.

  Fosen Vind sier til Klassekampen at de er kjent med forslaget, men at det er opp til Olje- og energidepartementet å ta stilling til dette, noe departementet opplyser at de foreløpig ikke har gjort.

  Forslaget ble lagt fram for Fosen Vind rett etter at Høyesterett avsa sin dom høsten 2021. Ifølge advokaten har Fosen vind ikke vært villige til å diskutere en slik avtale. Olje- og energidepartementet sier de ikke har tatt stilling til forslaget. (NTB-NRK)

 • Listhaug om Fosen-saken: – Kan ikke gi en gruppe vetorett

  Frp-leder Sylvi Listhaug sier Norge må vurdere å trekke seg fra internasjonale konvensjoner for urfolks rettigheter.

  – Man kan ikke gi en gruppe i praksis vetorett, sier Listhaug.

  – Dersom internasjonale forpliktelser forhindrer oss i å følge likhetsprinsippet, må vi revidere, og om nødvendig trekke oss, fra de konvensjoner som forhindrer oss, sa Listhaug på Fremskrittspartiets landsstyremøte på Gardermoen i dag.

  Hun mener det må vurderes om enkelte internasjonale konvensjoner i praksis gir enkelte etniske grupper bedre rettigheter.

  – Frp er imot at vi skal ha lover som gir bedre rettigheter til enkelte grupper basert på deres etniske opprinnelse. Vi kan ikke ha det slik at internasjonale konvensjoner overkjører et av de viktigste grunnlovsfestede prinsippene vi har: likhet for loven, sier Listhaug.

  – Det er fullt mulig å ivareta samisk kultur uten å ha lover som forskjellsbehandler etniske grupper, la hun til.

  Listhaug understreker samtidig at partiet støtter at Høyesterettsdommen i saken om vindkraftverket på Fosen må følges opp.

  – Det er regjeringens ansvar å følge opp dommen, sier Listhaug.

  Sylvi Listhaug på landsstyremøte til Frp på Gardermoen 11.03.2023
 • Ber NVE avklare etter oljelekkasjer

  Kystverket ber NVE avklare ansvarsområde etter oljelekkasjer i vindparkene på Roan og Sørmarkfjellet i Trøndelag.

  Kystverket har ansvar for å følge opp alle oljesøl som skjer i Norge, også de som skjer på land, skriver EnergiWatch.

  Ifølge et brev avisen har fått innsyn i, ber Kystverket Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om avklaring rundt ansvarsområdet der vindmøller har hendelser med akutt forurensning. (NTB)