Hopp til innhold
Storheia, Fosen, vindkraft
Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Fosen-dommen

Oppsummert

Norske Samers Riksforbund og Natur og ungdom vil ikke godta at Høyesteretts-dommen som fastslo at vindmøllene på Fosen strir mot samers menneskeretter, ikke får følger. De krever at vindmøllene rives.

 • Anbefalinger til Stortinget i Fosen-saken

  Norges institusjon for menneskerettigheter har oppsummert menneskerettighetsåret 2022 og overlevert anbefalinger til Stortinget. Øverst på lista over anbefalinger står reparasjon av menneskerettighetskrenkelse i Fosen-saken.

  Formålet med meldinga er å gi stortingsrepresentantene en god oversikt over utviklinga på menneskerettighetsfeltet, slik at de kan styrke ivaretakelsen av menneskerettighetene.

  Roan vindkraftverk, Haraheia
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk
 • Gb riikkačoahkkin ii dáhtton gieđahallat Fovsen-ášši

  Guovddášbellodaga (Gb) mannan vahkkoloahpa riikkačoahkkin Troanddimis ii háliidan gieđahallat Fovsen-ášši, vaikko máŋga sápmelaš áirasa ovddidedje ášši váldodigaštallamis (generaldebattenis).

  Earret eará Gb sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji Elisabeth Erke, stáhtačálli Nancy Porsanger Anti ja Lill-Therese Holm Varsi dolle sáhkavuoru Fovsen-áššis.

  – Jáhkán min njunušpolitihkkáriin lea váttis áddet dán ášši ja manne dat lea nu dehálaš sápmelaččaide, oaivvilda Erke.

  Eanadoallo- ja biebmoministtar Sandra Borch dadjá dán:

  – Mis (ráđđehusas) lea olu oahppat Fovsen-ášši gieđahallamis. Dát lea váttis ášši. Dál fertet geahččat ovddos guvlui ja mo mii ovttasráđiid boazodoaluin buoremusat sáhtášeimmet čoavdit dán ášši, dadjá Borch.

  Trygve Magnus Slagsvold Vedum på Sps landsmøte
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fovsen-ášši: Čuohcá sápmelaččaide silolaččat

  Den norske psykologforeningen čájeha doarjaga Fovsen-miellačájeheddjiide ja bivdá atnit fuolas mo dál meannudit ášši go sáhttá sápmelaččaid silolaš dillái čuohcat.

  Lea dien Psykologforeningen dahje Psykologaidlihttu olmmošvuoigatvuođalávdegoddi Karl Eldar Evang, Alba Lorena Sanchez Banoun ja Runa Kongsvik bokte geat dorjot sápmelaččaid Fovsen-áššis.

  – Olmmošvuoigatvuođalávdegoddi Psykologaidlihttu oaivvilda ahte dán Fovsen-ášši berre geahččat dan oktavuođas mo Norgga stáhta dáruiduhttinpolitihkka guhká systemáhtalaččat lea olu bilidan sápmelaččaid ovddas gitta otná dan beaivái, čállet lihtus.

  Dás čállet dáruiduhttinpolitihka vahágahttán eaŋkilolbmuid ja váikkuhan olles kultuvrii.

  – Psykologan de oaidnit mo dáža stuorraservvodat ja Norgga ráđđehus dál gudnejahttet dahje eai gudnejahte Alimusrievtti cealkámuša ja mo dat de Fovsen-áššis váikkuha sápmelaččaid oidnui dasa ahte leat go sis eamiálbmogin riektesihkkarvuohta, vai galget go ain duvdiluvvot olggobeallai ja badjelgehččot ain, čállet Psykologaidliittus.

  - Mii oaivvildat ahte dat álgu dán Fovsen-áššis, deaivideapmi stuorraservodagain, sáhttá čuohcat olles sámi álbmogii. Nu leat dáhtton ahte ráđđehus ollásit dohkkeha Alimusrievtti duomu ja oaidná dán sápmelaččaid beale, nu loahpahit Psykologaidlihttus iežaset čállosis. (NTB)

  Ella Marie utenfor slottet
  Foto: Inga Maret Solberg / NRK
 • Psykologer støtter Fosen-aksjonistene: Kan påvirke psykiske helse

  Den norske psykologforeningen rykker ut med støtte til Fosen-aksjonistene og advarer mot at håndteringen av saken kan ramme samers psykiske helse.

  Det er menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen, ved Karl Eldar Evang, Alba Lorena Sanchez Banoun og Runa Kongsvik, som gir støtte til samenes sak.

  – Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen mener at Fosen-saken må sees i lyset av den langvarige, brutale og ødeleggende fornorskingpolitikken som systematisk har blitt ført av den norske staten gjennom hele forrige århundre og helt opp i vår tid, skriver de.

  De skriver at fornorskningen har skadet mange enkeltindivider og rammet hele kulturen.

  – Som psykologer ser vi at hvordan det norske storsamfunnet og den norske regjering i dag respekterer eller ikke respekterer høyesterettsdommen i Fosen saken, vil påvirke samiske menneskers opplevelse av om de i dag har rettssikkerhet som urfolk, eller om de fortsatt skal settes utenfor og overkjøres, skriver de.

  – Vi mener at det er grunn til å tro at forløpet i Fosen-saken, som en del av konfrontasjonen med storsamfunnet, vil kunne påvirke psykisk helse i den samiske befolkningen. Derfor ber vi om at regjeringen fullt og helt respekterer den aktuelle høyesterettsdommen, avslutter psykologene. (NTB)

 • Flertall sier nei til riving av omstridte vindturbiner

  En av tre spurte støtter aksjonistenes krav om å rive vindturbinene på Fosen, ifølge en undersøkelse. Men 44 prosent sier nei til riving.

  Det kommer fram i en måling Respons Analyse har gjort for VG.

  Spørsmålet som ble stilt var: Støtter du aksjonistenes krav om at vindturbinene på Fosen skal rives?

  44 prosent av de 1.000 som svarte på spørreundersøkelsen sier at de er enig med regjeringens ønske om å ikke rive turbinene. 33 prosent støtter kravet fra aksjonistene om at vindturbinene må rives. 23 prosent svarer at de ikke er sikre.

  I oktober 2021 falt dommen fra Høyesterett om at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftverk på Fosen, Roan og Storheia, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene på Fosen. Konsesjonene er dermed ugyldige.

  23. februar, etter 500 dager uten en løsning, gikk aktivister fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom til aksjon og okkuperte inngangspartiet til Olje- og energidepartementet og flere andre departementer.

  De to vindkraftverkene sto ferdige i 2018 og 2019. Det har kostet anslagsvis 6 milliarder kroner å sette opp de i alt 151 vindturbinene. Aksjonistene krever at de rives, men regjeringen ønsker at de skal få stå.

Korte nyheter

 • Bistevaš gulahalli TILas

  Diibmá lei Sigbjørn Skåden vuosttaš geardde gulahalli dahje speaker sámegillii ruovttučiekčamis ja dán jagi galgga son maid gullot bistevaš sámegielat gulahallin Romssa Arenas:

 • Lágidit beassášdoaluid Sirpmás

  Sirpmá gilisearvi lágida vuosttas háve beassášdoaluid Sirpmá giliviesus lávvardagas gitta boahtte duorastahkii. Doaluid gohčodit sii Gákšu filbma- ja dáiddafestiválan. Okta lágideaddjin Tormod Varsi muitala, ahte olbmot leat váillahan sin guvlui beassášdoaluid.

  Guldal olles jearahallama:

 • Evakuerer flere steder i Troms

  Politimesteren i Troms har besluttet å evakuere innbyggere i deler av områder på Breivikeidet, i Oldervik og på Vasstrand i Troms, opplyser politiet i en pressemelding.

  Evakueringen skjer på grunn av økende snøskredfare, og gjelder i alt 13 boenheter.

  I pressemeldingen opplyser politiet at de tror evakueringen vil stå seg de kommede 48 timene, på grunn av værprognosene.