Hopp til innhold

Slipper straff etter å ha dumpet lusegift i havet: – Dypt urovekkende

Fiskeridirektoratet gir ingen sanksjoner til selskapene som har innrømmet ulovlig dumping av lusekjemikalier. Fiskarlaget og Naturvernforbundet reagerer.

Dumping i gytefelt

INGEN STRAFF: Verdens største brønnbåtrederi, Sølvtrans, dumpet hydrogenperoksid i et gytefelt for torsk ved oppdrettsanlegget Bjelkavik i Rogaland, 16. og 17. november 2017. De slipper straff – og det gjør også oppdrettsselskapet Marine Harvest og brønnbåtselskapet Seistar.

Foto: Grafikk / NRK

Ingen av selskapene som har dumpet lusegift ulovlig nært reke- og gytefelt, blir straffet.

Fiskeridirektoratet kan ikke gi overtredelsesgebyr i disse sakene – og regelbruddene vurderes ikke som grove nok for å bli anmeldt.

– Dette er helt uforståelig og dypt urovekkende. At det ikke skal få noen som helst form for konsekvenser å bryte lovverket – slik skal det ikke være i miljønasjonen Norge, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, til NRK.

Hun er lettere sjokkert over at Fiskeridirektoratet fremstår som handlingslammet i denne saken.

– Hvis det er slik at de ikke kan håndheve overtredelser, da må fiskeriministeren komme på banen og sørge for at Fiskeridirektoratet får sanksjonsmuligheter overfor selskap som bryter lovverket, sier Lundberg.

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg

MENER FISKERIMINISTEREN MÅ RYDDE OPP: Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, mener det er helt feil at oppdrettsselskap som dumper lusekjemikalier ulovlig i havet, slipper unna straff.

Foto: Naturvernforbundet

Avslørte ulovlig dumping av lusegift

I 2017 ble det innført forbud mot dumping av lusemidler i nærheten av reke- og gytefelt – i såkalte forbudssoner. Målet var å begrense skadene på reker, fisk og miljø ved anleggene.

Men NRK avslørte i august at flere selskap i oppdrettsnæringen har brutt dette regelverket.

Alle slipper straff

14. september opplyste Fiskeridirektoratet at brønnbåtrederiet Sølvtrans – hvor fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) tidligere arbeidet som samfunnskontakt – slapp både overtredelsesgebyr og anmeldelse.

Nå opplyser Fiskeridirektoratet til NRK at verken oppdrettsselskapet Marine Harvest eller brønnbåtselskapet Seistar får noen form for straff.

Leni Marie Lisæter

Leni Marie Lisæter i Fiskeridirektoratet.

Foto: Privat

– Nei, vi har ikke gitt noen sanksjoner til verken Marine Harvest eller Seistar, sier seksjonssjef for forvaltning i region Vest i Fiskeridirektoratet, Leni Marie Lisæter, til NRK.

– Har dere vært i kontakt med selskapene i forbindelse med disse hendelsene?

– Nei, vi har ikke vært i kontakt med dem. Vi har fokus på forebygging av rømming i vårt tilsyn, og vi har ikke kapasitet til å undersøke nærmere, sier Lisæter.

Fått beskjed om å ikke anmelde

– Hvorfor får selskapene ikke noen sanksjoner mot seg?

– Vi mangler sanksjonsmuligheter utover det å anmelde, og det gjør vi ikke i disse sakene. Det har vi fått føringer på, fra Fiskeridirektoratet sentralt, sier Lisæter.

Fiskeridirektoratet har hjemmel til å gi overtredelsesgebyr for en rekke brudd på ulike forskrifter, men transportforskrift §22a er altså ikke blant disse.

Lisæter legger til at gyteområder for lange ikke defineres inn i det som kalles forbudssoner. Nå er det kun rekefelt og gytefelt for torsk som Fiskeridirektoratet mener er forbudssoner.

Fiskarlaget krever likebehandling

Norges Fiskarlag har gått ut og krevd umiddelbar stopp i utslipp av giftige avlusningskjemikalier i havet. De reagerer på at regelbruddene ikke har ført til noen sanksjoner.

– Det beklager vi sterkt. Hvis regelverket ikke blir fulgt innenfor fiskerinæringen, så ilegges vi for eksempel overtredelsesgebyr. Det må også gjelde innenfor oppdrettsnæringen, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, til NRK.

Fiskarlaget mener regelverket er for dårlig, slik det praktiseres i dag.

– Vi mener det skal være likebehandling for alle aktørene som jobber i og med havet, sier Ingebrigtsen.

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

FORVENTER LIKEBEHANDLING: Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Politiet med innledende undersøkelser

15. august anmeldte MDG de tre selskapene Marine Harvest, Sølvtrans og Seistar til Økokrim – som etterforsker miljøkriminalitet. Men Økokrim avviste anmeldelsen etter kun to dager.

Like etterpå leverte gruppeleder for MDG i Trøndelag, Tommy Reinås, inn en ny anmeldelse til politiet.

Vest politidistrikt bekrefter til NRK at de har mottatt anmeldelsen og at de gjør innledende undersøkelser. De har kontaktet Fiskeridirektoratet «for å få direktoratets foreløpige vurdering av det som fremkommer i anmeldelsen».

Politiet vil etter hvert vurdere om det er grunnlag for å etterforske saken, opplyser de til NRK.

Vil ikke undersøke flere mulige regelbrudd

NRK har ved hjelp av privatpersonen Nils Kvisgaard funnet over 50 ulike tilfeller som klart fremstår som ulovlig dumping av lusekjemikalier, utført av ulike aktører over hele landet siden mars 2017.

Men Fiskeridirektoratet opplyser at de ikke har noen planer om å undersøke dette nærmere – hvorvidt det har foregått regelbrudd i stort omfang frem til nå.

– Vi forutsetter at næringsaktørene følger det regelverket de er pålagt, skriver kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Vegard Oen Hatten, i en e-post til NRK.

Naturvernforbundet mener dette er direkte oppsiktsvekkende.

– Dette er jo helt vilt, og viser jo nærmest en resignasjon. Forvaltningen i Norge er basert på tillit – men når den tilliten brytes skal det være reaksjoner. Derfor synes jeg det er svært problematisk hvis Fiskeridirektoratet ikke er villig til å reagere, sier Lundberg.