Hopp til innhold

MDG: – Merkelig at Økokrim avviser en så åpenbar sak med dokumenterte lovbrudd

To dager etter fiskeriministerens tidligere arbeidsgiver ble anmeldt, avviser Økokrim saken. Det er helt uakseptabelt at ulovlig dumping av lusemidler ikke får konsekvenser for lovbryterne, mener MDG.

Tommy Reinås (MDG)

VIL ANMELDE PÅ NYTT: Gruppeleder for MDG i Trøndelag, Tommy Reinås, sier at han vil levere inn nye anmeldelser ved respektive politidistrikt hvor den ulovlige dumpingen av lusemidler har foregått.

Foto: Even Langmo / NRK

Fredag ble det klart at Økokrim avviser anmeldelsen som MDG leverte onsdag.

– Jeg synes det er høyst merkelig at Økokrim så kjapt velger å avvise en så åpenbar sak, sier gruppeleder for MDG i Trøndelag, Tommy Reinås, til NRK.

Det var Reinås som for to dager siden leverte anmeldelsen til Økokrim, som etterforsker alvorlig miljøkriminalitet.

Krever konsekvenser

Bakgrunnen for anmeldelsen var NRKs avsløringer om at ulike selskap i oppdrettsnæringen dumper lusemidler ulovlig nært rekefelt og gyteområder for fisk.

Flere selskap har overfor NRK innrømmet regelbruddene – deriblant brønnbåtselskapet Sølvtrans, der fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) jobbet.

– Jeg synes det er underlig at Økokrim ikke går videre med denne saken, siden NRK har klart å dokumentere flere lovbrudd – og dessuten skaffet tilståelser fra selskapene, sier Reinås.

Viser til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea skriver i avvisningsbrevet at de har i oppdrag å behandle alvorlig miljøkriminalitet, men at de selv velger hvilke saker som de etterforsker:

«Videre legges det vekt på om saken har bredere samfunnsmessig betydning eller gjelder andre prioriterte områder for politiet nå. Ressursmessige hensyn har også betydning.»

Økokrim-sjefen mener tilsynsmyndighetene på området burde følge opp saken:

«Jeg har også sett hen til at noen av tømmingene skal ha skjedd ikke lenge etter at det aktuelle regelverket ble innført i mars 2017, og at det ved presumptivt mange, like mulige overtredelser av nytt regelverk ofte er slik at tilsynene på området følger opp i første omgang på spesialområder som dette, se også nedenfor om kopiadressater.»

Avvisningsbrevet er sendt på kopi til både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

– Dette burde være Økokrim sitt bord

Reinås er overrasket over at Økokrim begrunner avvisningen med at regelbruddene skjedde ikke lenge etter at nytt regelverk ble innført 2017.

– De som begår lovbrudd kan vel ikke unnskylde seg med at loven er ny? Jeg setter spørsmålstegn ved at de velger å ikke etterforske og reise tiltale. Man lurer på om hvorvidt de tar slike lovbrudd på alvor, sier Reinås.

Han peker på at flere selskap i oppdrettsnæringen tidligere har blitt anmeldt for dumping av kjemikalier i havet, men at både lokale og nasjonale politimyndigheter har valgt å henlegge sakene.

– Dette burde være Økokrim sitt bord. Det skal ikke være slik at miljøkriminalitet skal lønne seg, sier Reinås.

Vil anmelde saken en gang til

I avvisningsbrevet fra Økokrim blir det understreket at de ikke har tatt stilling til om det foreligger straffbare forhold eller ikke. Dessuten skriver Økokrim-sjefen følgende:

«Denne beslutningen er ikke til hinder for at saken anmeldes til lokalt politidistrikt.»

Reinås sier til NRK fredag kveld at han allerede på mandag vil gå til anmeldelse via respektive politidistrikt hvor den ulovlige dumpingen av lusemidler har foregått, ifølge NRKs avsløring.

– Og som vi tidligere har sagt, vil vi uansett følge opp denne saken i Stortinget med fiskeriministeren, sier Reinås i MDG.