Hopp til innhold

Dette er Kystad-saken

Økokrim har besluttet etterforskning i Kystad-saken, hvor Ap-topp i Trøndelag Rune Olsø er mistenkt for påvirkningshandel. Her er det du trenger å vite om saken.

Hvorfor etterforsker Økokrim Ap-politiker Rune Olsø? Her kan du bli litt klokere.

VIDEO: Her kan du bli litt klokere på 90 sekunder.

Bakgrunnen for saken er en rekke artikler publisert av Adresseavisen om den såkalte «Kystad-avtalen», en avtale til seks millioner kroner.

Avtalen ble inngått våren 2015 av Staur Eiendom og Kystad Vestre AS og PH Utvikling AS (heretter Kystad). Ifølge avtalen skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad i Trondheim. Områdene var foreslått lagt bak grønn strek av rådmannen, altså at de skulle få varig vern. Kystad ønsket å bygge boliger der, og et vern av området ville hindret boligbygginga.

Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere fylkesleder i Sør-Trøndelag Ap, Rune Olsø, er ansatt i Staur og i avtalen er det en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen foretas av Rune Olsø personlig.

Ifølge avtalen skulle det utbetaltes én million kroner til Staur når Kystad ble tatt ut av den grønne streken.

I april 2015 foreslo Arbeiderpartiet å ta Kystad og flere andre småområder ut av grønn strek, og de fikk flertall for dette. Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.

Olsø mener oppfatningen av avtalen er feil

9. mars 2017 publiserer Adresseavisen saken «Utbygger betalte to millioner for Ap-toppens bistand». Olsø sier til NRK at avisas oppfatning av avtalen er feil.

– Avtalen innebar at Staur skulle bistå både i arbeidet med formålsregulering og detaljregulering. Man skulle med andre ord bidra med innspill, ikke bare på omregulering, men også på detaljreguleringen, sa Olsø.

– Det vil si det som går på utnyttelse, infrastruktur, type boliger, lys- og solforhold, fasiliteter og tilpasning for barnefamilier, tekniske spørsmål og så videre. Det var dette som i all vesentlighet utgjorde hoveddelen av arbeidsbelastningen, ikke omreguleringen.

Olsø sier han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.

Rita Ottervik

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, ønsker å opprette et lobbyregister for å få opp tilliten til det politiske miljøet.

Foto: Morten Andersen

Følger

Saken har fått politiske følger. Arbeiderparti-ordfører Rita Ottervik uttalte seg på generelt grunnlag og sa at slike avtaler er svineri. For å hindre slike situasjoner i fremtiden, fremmet Ottervik et forslag om å opprette et lobbyregister.

Olsø har søkt permisjon fra bystyret og har trukket seg som kandidat til ledervervet i Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

I en rapport utelukker ikke kommuneadvokaten straffbare forhold i saken, noe som førte til at leder for kontrollkomiteen i Trondheim kommune innkalte til et ekstraordinært møte. I møtet vedtok komiteen å anbefale formannskapet å anmelde Rune Olsø, med tre mot to stemmer.

Kontrollkomiteens møte om Kystad-saken

Flertallet i kontrollkomiteen stemte for å anbefale formannskapet å anmelde Rune Olsø. Arbeiderpartiets to representanter stemte imot.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Økokrim på banen

31. mars ble det kjent at Økokrim har innledet etterforskning av Kystad-saken.

Samme dag vedtok et enstemmig formannskap å levere politianmeldelse i saken.