Svekket omdømme for Ap

Flertallet av de ledende politikerne i Trøndelag Arbeiderparti mener mediesakene den siste tiden har påvirka partiets omdømme på en negativ måte.

Ap-røystesetel på årsmøte

Politikerne frykter omdømmetap etter sakene som har vært rundt Rune Olsø og Arbeiderpartiet den siste tiden.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Det har vær mye fokus i media rundt denne saken og folk flest reagerer på rolleblandingene som er fremstilt i media. Det forstår man, sier ordfører i Lierne, Bente Estil.

Bente Estil

Ordfører i Lierne, Bente Estil har forståelse for at tilliten er svekket i partiet.

Foto: Kirsten McDonagh / NRK

Svekket tillit

NRK Trøndelag har gjennomført en undersøkelse hvor ordførere, gruppeledere og ledere av lokallag i Arbeiderpartiet i Trøndelag har svart på hvordan omdømmet for partiet er blitt påvirket av Kystad-saken.

Av de 62 personene som har svart mener kun 6 prosent at omtalen ikke har noen betydning. Resten mener den er uheldig, i ulik grad.

Lierne-ordføreren var selv foreslått til å sitte i styret som skulle velges under årsmøtet i helga. Her skulle også de to trønderske fylkeslagene slå seg sammen, men grunnet Kystad-saken er dette stoppet inntil videre.

– Det har vært krevende og det har vært et stort trykk spesielt mot ledelsen i partiet. Det er ikke noe artig når slike saker pågår, sier Estil.

Bjørn Iversen, ordfører Verdal

Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Verdal-ordfører Bjørn Iversen er derimot ikke bekymret og tror omdømmet til Ap vil bygges opp igjen etter kort tid.

– På kort sikt vil det påvirke, men i slike saker handler det mye om hvordan det blir håndtert i ettertid. Det avgjør også omdømmet over tid, og der tror jeg Ap vil komme gjennom saken på en god måte, uten det store omdømmetapet, sier Iversen.