Hopp til innhold

Utbygger betalte to millioner for Ap-toppens bistand

Staur eiendom, der fylkesleder Rune Olsø i Sør-Trøndelag Arbeiderparti er ansatt, har fått to millioner kroner for at et grøntområde i Trondheim skulle bli tilrettelagt for utbygging.

Rune Olsø slutter i Entra

I en avtale, som var verdt seks millioner totalt, skulle Ap-toppen bistå med å sikre at grøntområdet Kystad ble omregulert til boligområde. Det skriver Adresseavisen.

Én million skulle utbetales dersom Kystad unnslapp varig vern i grønn strek. Det skjedde. Rådmannen hadde foreslått varig vern av området.

– Den senere økokrimsiktede Terje Eriksen signerte seksmillionersavtalen (4,8 millioner pluss moms) med Staur, der Rune Olsø er ansatt, for å få bistand til å regulere grøntområdet Kystad og Hårstad på Byåsen, skriver avisen. 1,6 millioner kroner pluss moms, totalt to millioner kroner, er utbetalt.

Olsø sier til NRK at Eriksen ikke var økokrimsiktet da han inngikk avtalen. Han mener tvert imot at siktelsen var en del av bakgrunnen for at Staur nettopp tok initiativ til å få avtalen hevet sommeren 2016.

Forutsatte personlig leveranse

Eiendomsselskapet Prora ved Terje Eriksen kjøpte for fire år siden et område på 32 mål på Kystad for 32 millioner kroner. 16 millioner kroner, inkludert fire eiendommer på området, skulle betales før grøntarealet eventuelt ble omgjort. Dersom de lykkes med å omregulere tomten til boligbygging, kunne de tjene store summer.

Adresseavisen skriver at de sitter på dokumenter som viser at eiendomsselskapet skulle være villig til å betale seks millioner kroner for å unngå at området ble vernet som grøntområde og få det omregulert til boligområde.

Til NRK sier Olsø at dette er direkte feil.

– Avtalen innebar at Staur skulle bistå både i arbeidet med formålsregulering og detaljregulering. Man skulle med andre ord bidra med innspill, ikke bare på omregulering, men også på detaljreguleringen. Det vil si det som går på utnyttelse, infrastruktur, type boliger, lys- og solforhold, fasiliteter og tilpasning for barnefamilier, tekniske spørsmål og så videre. Det var dette som i all vesentlighet utgjorde hoveddelen av arbeidsbelastningen, ikke omreguleringen, sier Olsø til NRK Trøndelag.

Etter behandling i bygningsrådet ble området tatt ut fra grønn strek. Avtalen mellom eiendomsselskapet og Staur ble senere sagt opp.

Staur fikk to millioner kroner for arbeidet som var gjort så langt.

Bernt Østhus, eier av Staur Holding og Olsøs sjef, sier til NRK at avtalen med Prora ble underskrevet 7.mai 2015, en måned etter at bygningsrådet hadde avgjort spørsmålet om grønn strek. Han mener dette viser at Olsø ikke arbeidet med det spørsmålet .

Rune Olsø sier til Adresseavisen at han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.

Til NRK utdyper Olsø dette.

– I alle møter, med både politikere og administrasjon om enkeltområder, har jeg alltid opplyst åpent og ryddig om interesser jeg representerer gjennom jobben min. I avtalen mellom Kystad/Hårstad og Staur er til og med følgende tatt inn : «I tråd med Olsøs ønsker legger partene til grunn transparens på at Olsø/Staur bistår Kystad og Hårstad i reguleringsprosessen. Partene er således enige om at Olsø vil opplyse om sitt/Staurs engasjement overfor alle hos reguleringsmyndigheten han diskuterer saken med/har møter med ...».

Etter sterk uenighet mellom eierne i Prora, ble avtalen imidlertid hevet. Dette skjedde før man kom så langt i prosessen at det var aktuelt å delta på møter med kommunen om omreguleringssaken, sier Olsø.