Hopp til innhold

Olsø søker permisjon fra bystyret

Rune Olsø leverte mandag ettermiddag søknad om permisjon fra bystyret i Trondheim.

Reporter Kari Sørbø møtte Rune Olsø på Rådhuset i kveld.

Det bekrefter Olsø selv til NRK.

Olsø leverte søknaden etter at ordfører Rita Ottervik mandag informerte om et ønskelig lobbyregister. Det skal også bli forbudt å tjene penger på lobbyvirksomhet for de folkevalgte.

– Jeg har alltid vært opptatt av å følge bystyrets regler hele tiden. Det har jeg også gjort i denne saken, til punkt og prikke. Nå foreslås det nye regler. Der det er slik at hvis man er ansatt i privat næringsliv, og gjennom jobben som ansatt må møte kommunen i ulike beslutningssaker, så kan man ikke lenger sitte i bystyret, selv om man følger habilitetsreglene.

– Jeg kan ikke si opp jobben min, det er den jeg lever av. Derfor må jeg søke permisjon fra når de nye reglene trer i kraft, sier Olsø.

Million-avtale

De siste dagene har Adresseavisen trykket flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap – bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.

Rune Olsø sier at han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.

– I alle møter, med både politikere og administrasjon om enkeltområder, har jeg alltid opplyst åpent og ryddig om interesser jeg representerer gjennom jobben min. I avtalen mellom Kystad/Hårstad og Staur er til og med følgende tatt inn : «I tråd med Olsøs ønsker legger partene til grunn transparens på at Olsø/Staur bistår Kystad og Hårstad i reguleringsprosessen. Partene er således enige om at Olsø vil opplyse om sitt/Staurs engasjement overfor alle hos reguleringsmyndigheten han diskuterer saken med/har møter med ...», sa Olsø til NRK i forrige uke.

Rune Olsø

Rune Olsø leverte mandag inn søknad om permisjon fra bystyret.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Nye regler

I permisjonssøknaden Ap-toppen leverte mandag, står det følgende:

«Jeg konstaterer at det er fremmet et privat forslag til behandling i bystyret, som jeg har forstått vil bli vedtatt. Forslaget innebærer nye regler, der bystyrerepresentanter som gjennom sitt lønnede arbeidsforhold har behov for å ha møter med kommunen i ulike beslutningssaker, ikke lenger kan sitte i bystyret selv om de følger habilitetsreglene. Jeg er ansatt i privat næringsliv, i et selskap som blant annet driver med eiendomsutvikling i Trondheim. Mitt arbeidsforhold innebærer at jeg enkelte ganger må møte kommunen i ulike beslutningssaker. Hittil har dette vært greit så lenge habilitetsbestemmelsene følges. De nye reglene endrer altså dette. Jeg vil derfor søke permisjon fra Bystyret fra det bystyremøtet hvor disse reglene vedtas».