Hopp til innhold

Økokrim etterforsker Kystad-saken

Økokrim har besluttet etterforsking i den såkalte Kystad-saken, hvor Ap-topp i Trøndelag Rune Olsø er mistenkt for påvirkningshandel. Olsøs arbeidsgiver, Staur, forventer at etterforskningen vil vise at intet kritikkverdig har skjedd.

Rune Olsø

Fredag møtes formannskapet i Trondheim for å vedta anmeldelse av Rune Olsø.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Det skriver Økokrim på sine nettsider.

– Dette skjer også i samråd med politimesteren i Trøndelag. Mistanken gjelder påvirkningshandel i forbindelse med et utbyggingsprosjekt i Trondheim som ble politisk behandlet 2015.

Statsadvokat Helene Bærug Hansen i Økokrim sier til NRK at de ser på alle forholdene rundt Kystad-saken, ikke bare Rune Olsøs rolle. For å eventuelt ta beslag i datautstyr for å finne e-poster, må vedkommende siktes. Bærug Hansen vil foreløpig ikke si om Økokrim har siktet noen av de involverte.

Dette er saken

Bakgrunnen for saken er en rekke artikler publisert av Adresseavisen om den såkalte «Kystad-avtalen», en avtale til seks millioner kroner.

Avtalen ble inngått våren 2015 av Staur Eiendom og Kystad Vestre AS og PH Utvikling AS (heretter Kystad). Ifølge avtalen skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad i Trondheim. Områdene var foreslått lagt bak grønn strek av rådmannen, altså at de skulle få varig vern. Kystad ønsket å bygge boliger der, og et vern av området ville hindret boligbygginga.

Hvorfor etterforsker Økokrim Ap-politiker Rune Olsø? Her kan du bli litt klokere.

Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere fylkesleder i Sør-Trøndelag Ap, Rune Olsø, er ansatt i Staur og i avtalen er det en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen foretas av Rune Olsø personlig.

Ifølge avtalen skulle det utbetaltes én million kroner til Staur når Kystad ble tatt ut av den grønne streken.

I april 2015 foreslo Arbeiderpartiet å ta Kystad og flere andre småområder ut av grønn strek, og de fikk flertall for dette. Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.

Olsø sier at han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.

Nok at den mistenkte har godtatt en fordel

Et enstemmig formannskap i Trondheim vedtok fredag å levere politianmeldelse i Kystad-saken.

Før vedtaket ble fattet, orienterte kommuneadvokat Berit Solseth i Trondheim om de juridiske bestemmelsene for korrupsjon og påvirkningshandel.

Solseth sa at det ikke er et vilkår for å bli dømt for korrupsjon at noen har blitt påvirket, det er nok at den mistenkte har godtatt en fordel for eventuelt å påvirke.

– Grovt uriktig bilde

Rune Olsø har ikke besvart NRKs henvendelser, men skriver på sin Facebook-side fredag ettermiddag at han ser fram til å få alle fakta på bordet og at saken finner sin løsning.

Olsøs arbeidsgiver, Staur, har fredag sendt ut følgende kommentar til at Økokrim har iverksatt etterforskning.

«Vi er gjort kjent med at Økokrim på grunnlag av Adresseavisen sin dekning av saken har besluttet etterforskning. Som arbeidsgiver beklager vi den merbelastningen dette medfører for Rune Olsø, men skjønner samtidig at Økokrim ikke har annet valgt enn å ta et slikt skritt, basert på det grovt uriktige bildet Adresseavisen har skapt av saken. Ut fra vår kunnskap om faktum, forventer vi at etterforskningen vil vise at intet kritikkverdig har skjedd, og dermed sammen med den private granskning Staur har iverksatt, formodentlig renvaske vår medarbeider» skriver administrerende direktør Bernt Østhus i Stuar Holding AS i en e-post til NRK.

Han skriver videre:

«Samtidig er det grunn til å peke på de alvorlige personlige konsekvensene Adressa sin kampanjejournalistikk mot Rune Olsø har for ham og hans familie. Det er trist at avisen gjennom systematisk feilfremstilling har greid å piske opp den kollektive lynsjestemningen som nå i praksis ikke har gitt Økokrim annet valg enn å iverksette etterforskning».

«Staur vil bruke alle resurser på å ta vare på Rune og hans familie, og samtidig tilrettelegge for at Økokrim kan gjennomføre sin etterforskning på en god og effektiv måte».

– Aldri påstått at regler er brutt

Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen svarer følgende på Østhus' påstander:

– Bernt Østhus har i flere omganger kommet med påstander om Adresseavisens journalistikk jeg ikke kan se at han har dekning for.

– Men i stedet for å lytte til at vi er uenige om hva Adresseavisen har gjort og ikke, vil jeg anbefale alle sammen å lese artiklene i saken og gjøre seg opp sin egen mening. Avtalen er tilgjengelig på adressa.no, og jeg vil anta de ulike offentlige etatene som har vurdert saken også har lest den.

– Adresseavisen har aldri påstått at noen regler eller lover er brutt i denne saken. Vår oppgave er å bringe forhold som fortjener offentlighetens oppmerksomhet frem i lyset. Jeg tror debatten i etterkant av denne saken viser at det var riktig å gjøre denne avtalen kjent, skriver Mørseth i en tekstmelding til NRK.