Hopp til innhold

Økokrim henlegger Kystad-saken

Økokrim har henlagt Kystad-saken på bevisets stilling.

Rune Olsø

HENLAGT: Rune Olsø ble etterforsket for å avklare om det er funnet sted straffbare forhold, melder Økokrim i en pressemelding.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Økokrim har henlagt den såkalte Kystad-saken på bevisets stilling. Ap-politiker Rune Olsø ble etterforsket for å avklare om det er funnet sted straffbare forhold.

Bakgrunnen for saken er en rekke artikler publisert av Adresseavisen om den såkalte «Kystad-avtalen», en avtale til seks millioner kroner.

Mistanke om korrupsjon

Mistanken gjaldt påvirkningshandel eller korrupsjon knyttet til Olsøs rolle som konsulent for en utbyggergruppe i 2015.

Rune Olsø var samtidig bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Trondheim. Saken har vært etterforsket av Økokrim siden mars i 2017. Nå er den henlagt.

– Økokrim har foretatt en grundig etterforsking, der en rekke vitner har vært avhørt og skriftlig materiale er gjennomgått. Det er politiets oppgave å undersøke om det er begått straffbare forhold. Beviskravet i straffesaker er strengt, og vi har kommet frem til at det ikke er oppfylt i denne saken. Derfor har vi henlagt saken på bevisets stilling, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.

– Beviskravet i straffesaker er strengt

– Dere bruker betegnelsen henlagt på bevisets stilling, hvorfor ikke heller på intet straffbart forhold bevist?

– Etter en vurdering så har vi funnet det riktig å henlegge på bevisets stilling. Det er en henleggelseskode som brukes i svært mange tilfeller der det ikke er tilstrekkelig bevis for noe straffbart forhold, uten at man da har tatt nærmere stilling til om det er stor tvil eller liten tvil, men hensyn til om det foreligger straffbarhet, sier Djupesland til NRK.

– Beviskravet i straffesaker er strengt, og vi har kommet frem til at det ikke er oppfylt i denne saken. Henleggelsen er på grunn av bevisets stilling, det er noe annet henleggelse som intet straffbart forhold bevist. Ved bruk av begge disse henleggelsesformene er vedkommende å anse som uskyldig i å ha begått straffbare forhold, utdyper førstestatsadvokaten.

Marianne Djupesland

Førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Ingen bevis for at Olsø ville skjule noe

NRK har fått innsyn i den skriftlige begrunnelsen fra Økokrim for å henlegge saken.

Økokrim har ikke funnet holdepunkter for at Olsø hadde fortalt partikollegaer eller kommunen om hvilke interesser han hadde spesielt knyttet til Kystadområdet.

Det har heller ikke Olsø hevdet selv, påpeker Økokrim. De legger til grunn at relevante personer i partiet, som Ottervik, Schrøder og Waage, var innforstått med at Olsø hadde private interesser i «Grønn strek»-saken, og viser til Kastbrekkaområdet.

Men Økokrim skriver at det ikke er funnet bevis for at Rune Olsø bevisst forsøkte å skjule sin rolle i Kystadsaken for politikerne i Trondheim.

Økokrim har heller ikke funnet noe som tyder på at Geir Waage og Olsø var enige om at resten av partigruppa i Ap ikke skulle vite om kommunikasjonen mellom de to om «Grønn strek».

– Glad for å være renvasket

Rune Olsø har ikke besvart NRKs henvendelser, men Olsø skriver på Facebook at han er glad for henleggelsen.

«Jeg og min familie er selvsagt glade for at mitt navn nå er renvasket. [ ...] Men for oss har dette vært en tøff tid. Å urettmessig bli mistenkeliggjort på denne måten, unner jeg ingen. Vi vil takke alle som har gitt oss støtte gjennom et krevende år; dere har vært viktigere for oss enn dere aner.»