Hopp til innhold

Ottervik: – Har vært svært betenkt etter å ha lest avtalen

Ordfører Rita Ottervik sier til NRK at Kystad-saken er alvorlig, og at hun er glad for at kommuneadvokaten har kommet med en betenkning i saken.

Rita Ottervik

– Etter å ha lest hele avtalen, har jeg vært svært betenkt, sier ordfører Rita Ottervik.

Foto: Morten Andersen

– Dette vil gå inn i arbeidet som kommunen gjør og som kommunerevisjonen skal gjøre i oppfølging av saken for å bringe på det rene faktum og få mest mulig åpenhet om hva som faktisk har foregått.

Fredag ble det kjent at kommuneadvokaten i en rapport ikke utelukker at det kan kan ha blitt begått straffbare forhold i Kystad-saken.

– Har du tenkt at det kan har vært gjort noe straffbart?

– Etter å ha lest hele avtalen, har jeg vært svært betenkt. Men jeg har ingen juridisk kompetanse selv, og er avhenging av at kommuneadvokat og andre som kan belyse saken, sier Ottervik.

Går foreløpig ikke til politianmeldelse

Rådmann Morten Wolden i Trondheim sier at kommunen foreløpig ikke går til politianmeldelse.

rådmann i Trondheim, Morten Wolden

Rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune velger foreløpig ikke å gå til politianmeldelse av Rune Olsø.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Vi har drøftet om vi ønsker å anmelde saken, men det er et ganske stort skritt å anmelde en politiker, og det krever også en mer omfattende vurdering enn det vi har gjort så langt. Vi har tatt stilling til at vi foreløpig ikke har valgt å anmelde det, men har overlevert rapporten til kontrollkomiteen. Rådmannen vil følge denne saken nøye framover, sier Wolden.

Grunnen til at han bestilte rapporten er Adresseavisens omtale av den såkalte «Kystad-avtalen», og den politiske debatten som har pågått i kjølvannet av denne.

– Rådmannen har et selvstendig ansvar for at det som skjer i Trondheim kommune skjer i henhold til regelverket og det har vært stilt spørsmål om det, sier Wolden.

– Bygger på et feilaktig faktum

Rune Olsø skriver blant annet følgende i en e-post til NRK.

– Kommuneadvokaten uttalelse bygger på et feilaktig faktum og feil juss. Det er totalt misforstått å holde straffelovens bestemmelser om påvirkningshandel opp mot en helt ordinær konsulentavtale som bygger på prinsippet om full åpenhet. Og det er kvalifisert ubetryggende å gjøre dette på grunnlag av feilaktige oppslag i mediene med klar slagside mot de som omtales.

Les hele svaret fra Olsø her.